Bijeenkomsten Begeleiding bij levensvragen

Bijeenkomst 1. Muziek en klank als bron van inspiratie

Muziek is een krachtige vorm om mee te werken in begeleiding. Het gaat vaak zonder taal, maar tegelijk dieper voelbaar dan menig woord. Welke muziek spreekt onszelf aan, raakt ons? Wat typeert onze diepste inspiratie…welke klanken passen daarbij? In supervisie en begeleiding kan deze vorm worden toegepast, om juist uit het hoofd te komen bijvoorbeeld. Met welke muziek kun jij jezelf voorstellen…kenmerken? Welke passie is te ervaren in de gekozen stukken muziek? Ook klankschalen hebben een indringende werking; wie wil kan ermee oefenen en dit ervaren.

Docent is dr. 
Monique van Dijk-Groeneboer, godsdienstsocioloog en pastoraal supervisor, verbonden aan de UvH, de Faculteit Katholieke Theologie van de UvT en Fontys FHTL, en heeft een eigen praktijk voor supervisie, coaching en advies op het gebied van zingeving en identiteit, www.zinvoorzin.com. Zij werkt al jaren met muziek, klankschalen en meditatie bij begeleiding van mensen met levensvragen.

Bijeenkomst 2. Films en romans inzetten als middel tot verbeelding van existentiële vragen

Soms is juist taal ingewikkeld voor mensen. Door eigen sprakeloosheid, doordat het vinden van woorden te moeilijk is of ons vreemd is geworden. In romans worden verhalen over en van anderen aangereikt die daar een brug voor kunnen vormen. Films (van romans bijvoorbeeld) kunnen een goede vorm zijn om zingeving te herkennen en te benoemen, doordat de verbeelding een extra dimensie aanraakt en aanreikt. Hoe werkt dit, en wat kan hiervan worden ingezet ter inspiratie van onszelf en van anderen?

Docent is dr. Martien Schreurs, universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en schreef zijn dissertatie over hedendaagse romanliteratuur en geeft les over existentiële kwesties in romans en verfilming ervan.

Bijeenkomst 3. Creatieve vingerafdrukken als spiegel van de ziel


Niets is zo individueel en persoonlijk als de vingerafdruk. Bekijk die eens, wat maakt deze zo eigen, zo origineel? En hoe individueel zijn we dan anno 2014, of is er voortdurend behoefte aan gemeenschap, aan uitwisseling? Zet een afdruk in de klei, vereeuwig hem en ervaar tevens de fluïditeit van materiaal en van individuele keuzes en ervaringen.

Docent is dr. Willeke Los, universitair docent Geschiedenis aan de Universiteit voor Humanistiek en zelfstandig ondernemer Keramiek bij Willekeloskeramiek. 
LET OP: deze bijeenkomst vindt plaats in het atelier aan de Oude Gracht!


Bijeenkomst 4. Nieuwe symbolen en rituelen voor afscheid nemen

Welke symbolen hebben nog betekenis in 2014? Of welke krijgen juist betekenis, opnieuw of voor het eerst? In de huidige seculiere context zijn traditionele rituelen grotendeels verdwenen, maar een symbolische en spirituele betekenisgeving aan de dood blijft voor vele mensen nog steeds belangrijk. De dood wordt in alle culturen met rituelen omgeven en vormt daarmee een goede casus voor het bestuderen en oefenen met rituele handelingen, objecten, symbolen en teksten. Op welke manier kan de geestelijke begeleider gebruik maken van rituelen? Hoe kan men een eigen ritueel ontwerpen?

Docent is dr. Joanna Wojtkowiak, universitair docent Geestelijke Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek en geeft les over rituelen en symbolen bij sterven en dood.

Bijeenkomst 5. Reflectie op de eigen inspiratie; her-innering van bron en traditie

De, onder andere in de vorige bijeenkomsten gebruikte, creatieve werkvormen kunnen een nieuwe manier zijn om de eigen bron en traditie te hervinden, te her-inneren. Tegelijk moeten de werkvormen geen doel op zich worden, maar een middel om tot de eigen kern te komen. Vanuit die kern wordt kracht opgedaan, inspiratie gevonden om te leven, en daar vanuit te werken. Hoe werkt dat bij onszelf, en hoe houd je dit actief en op de agenda in het dagelijks leven? Welke rode draad liep er voor ieder van ons door de afgelopen bijeenkomsten, en door ons begeleidingswerk? Hoe houden we de eigen inspiratie levend voor onszelf en daardoor als bron voor anderen in ons werk?

Docent is dr. Monique van Dijk-Groeneboer, zie ook bijeenkomst 1.