Begeleiding bij Levensvragen

Inspiratie voor (weer) werken vanuit je bron

Een inspiratieprogramma voor geestelijk begeleiders, geestelijk verzorgers, categoriaal pastores en voor andere humanistici, theologen en levensbeschouwelijke werkers en docenten die mensen begeleiden bij hun levensvragen.

 • Welke eigentijdse en creatieve werkvormen kunnen uw werk verrijken?
 • Hoe wordt en blijft u geïnspireerd?
Vandaag de dag is taal niet altijd meer het makkelijkste voermiddel bij begeleiding rond zingeving en levensvragen. Het programma Begeleiding bij Levensvragen biedt geestelijk begeleiders en verzorgers, van verschillende denominaties of vrijgevestigd, humanistici, theologen, docenten en levensbeschouwelijke werkers de mogelijkheid nieuwe creatieve begeleidingsvormen te leren kennen, te oefenen, en te reflecteren op de mogelijkheden voor inspiratie in het huidige of toekomstige werkveld.


Doelstelling programma

Doelstelling is kennis over en vaardigheden in nieuwe werkvormen voor begeleiding van zingevings-’gesprekken’, en een creatieve, geïnspireerde geest van de begeleider. Dat wil zeggen dat u nieuwe vormen van begeleiding krijgt aangereikt en er ook actief mee aan de slag gaat waardoor u ze aan den lijve leert kennen en kunt toepassen in uw werk met cliënten, patiënten, pastoranten en studenten/leerlingen. Belangrijke grondlaag hiervoor is uw eigen inspiratie (her)vinden en oppakken, om vanuit uw eigen bronnen en traditie uw werk te doen.

Werkwijze

De vijf bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, vier ervan op de Universiteit voor Humanistiek en één in een atelier aan de Oude Gracht. De bijeenkomsten worden ingeleid door ervaren docenten die de inspirerende werkvormen al jaren zelf actief oefenen en inzetten in hun werk. Tijdens de bijeenkomst wordt er vooral ook actief geoefend met de werkvorm, en stilgestaan bij de achterliggende theorie en gedachten. Tussen de bijeenkomsten is er ruimte om de werkvorm zelf te oefenen in uw eigen werkveld en een reflectieverslag te schrijven over wat het u zelf aan inspiratie oplevert. Aan het eind van de reeks heeft u dan een rode draad van uw eigen drijfveren en passie, en bovendien nieuwe werkvormen om geïnspireerd geestelijke begeleiding te geven.


Voor wie is dit programma bestemd?

Dit programma is bedoeld voor geestelijk begeleiders, humanistisch raadslieden, geestelijk verzorgers in alle werkvelden, categoriaal pastores en ook voor docenten en andere begeleiders van mensen met levensbeschouwelijke gesprekken en zingevingsvragen.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Openstaan voor nieuwe creatieve werkvormen;
 • Willen reflecteren op hun eigen drijfveren en inspiratiebronnen;
 • Met collega’s willen uitwisselen vanuit welke bron en traditie zij werken en leven;
 • Inspiratie willen opdoen voor hun werk en hun leven.

Begeleiding bij levensvragen is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). 


Het programma
Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten met de volgende thema's: 

 1. Muziek en klank als bron van inspiratie
 2. Nieuwe symbolen en rituelen voor afscheid nemen 
 3. Films en romans inzetten als middel tot verbeelding van existentiële vragen
 4. Creatieve vingerafdrukken als spiegel van de ziel
 5. Reflectie op de eigen inspiratie; her-innering van bron en traditie
Voor een uitgebreide beschrijving van de bijeenkomsten zie hier.  

Opbouw programma

De docent geeft interactief college waarbij voortdurende afwisseling plaatsvindt tussen theorie en praktijk. 
Data najaar 2017
Tijd 12:30 lunch. Programma 13:00- 17.00 uur.
Coördinerend docent: Monique van Dijk-Groeneboer
Locatie de bijeenkomsten vinden plaats op de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Uitzondering is bijeenkomst 3, deze vindt plaats in het atelier op Oudegracht aan de Werf 319 A, te Utrecht
Prijs €1095,-  (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee). 
Aanmelden Klik MS Word-bestandhier voor het aanmeldingsformulier of stuur een mail naar zingevingenprofessie@uvh.nl 
Informatie Wilt u meer informatie over het inspiratieprogramma, dan kunt u dat hier aanvragen. 
Accreditatie Het inspiratieprogramma is geaccrediteerd door de SKGV en levert 10 punten op. 

(Bij te weinig aanmeldingen kan de cursus tot een maand van te voren worden geannuleerd.)
<< Terug naar 'Training en Scholing'
>> Naar 'Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap'