Masterclass 4. Aandachtig organiseren - van oefensituaties naar praktijk


In deze slotbijeenkomst worden de belangrijkste elementen uit de cursus hernomen en met elkaar in verband gebracht. Leidende vraag is hoe de vertaalslag gemaakt kan worden van de ‘experimenteer-ruimte’ van deze masterclasses naar de concrete werksituaties van de deelnemers. Daarbij wordt gewerkt met door de deelnemers voorbereid materiaal, met door de docenten ingebrachte ervaringen en met beeldmateriaal.