Masterclass 1. Complexe organisatievraagstukken en aandachtig kijken

De eerste helft van de bijeenkomst (1,5 uur) bestaat uit een interactief college, waarin een aantal theoretische visies op complexe organisatievraagstukken in relatie wordt gebracht tot literatuur over aandachtige waarneming. Daarbij wordt door de docenten en door de deelnemers ingebrachte casuïstiek besproken en wordt e.e.a. toegelicht m.b.v. beeldmateriaal. De tweede helft van de bijeenkomst (1,5 uur) wordt gewerkt met een methode ontleend aan Visual Thinking Strategies (VTS), waarbij het kijken naar en bespreken van kunst in een ingang is om de besproken thematiek te verdiepen.


Literatuur

  • Enthoven, D. (2013). Bewogen besluiten: Professionals en hun dilemma’s. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  • Artikelen in reader, o.a. uit Blomme, R.J. & Hoof, B. van (2014). Another state of mind: Perspectives from wisdom traditions on management and business. Palgrave Macmillan; Moor, M. (2012). Tussen de regels: Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie. Samenwerkende Uitgevers VOF; Yenawine, P. (2013). Visual Thinking Strategies: Using art to deepen learning across school disciplines. Harvard Educational Publishing Group.