Aandachtig Organiseren

De kunst van de dialoog in het omgaan met complexe organisatievraagstukken

 

Werkt u in een complexe organisatie?

Vraagt uw omgeving steeds meer van uw organisatie?

Zoekt u naar de goede toon in uw manier van leidinggeven?

Brengt druk van buitenaf de goede relaties in uw organisatie in gevaar?

Hoe kunt u complexe organisatievraagstukken op een dialogische manier onderzoeken? 

En hoe kunt u aandachtig stil staan bij deze vragen?

Doelstelling programma

In deze vierdaagse masterclasses zijn aandacht, verbeelding en dialoog de kernwoorden. In de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de problemen die u tegenkomt in uw organisatie. In de masterclasses gaat u gezamenlijk op zoek naar verbeeldingsvolle manieren om met deze problemen om te gaan. Er wordt gewerkt met visuele beelden en kunst om uw 'ogen te openen'. Door middel van de dialogische manier onderzoekt u opgedane inzichten. De cursus is een exploratie waarbij u al uw zintuigen inzet om te verkennen wat goed organiseren is, voor u in uw werksituatie.

U gaat naar huis met de benodigde inzichten en ervaringen om de kunst van de dialoog toe te passen in uw eigen complexe organisatievraagstukken.

 

Werkwijze

Elke masterclass bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte komt de theoretische verdieping rond de kernwoorden van deze cursus aan bod. Na een gezellige gezamenlijke maaltijd gaat u in het trainingsgedeelte aan de slag met dialogische methoden. In beide delen is er ruim aandacht voor uw vragen vanuit de praktijk.

Elke bijeenkomst eindigt met een opdracht die u in uw eigen werksituatie kunt uitvoeren. Dit levert input op voor de volgende bijeenkomst.

 

Resultaat

Aan het einde van ons programma heeft u aandachtig stilgestaan bij een aantal complexe vraagstukken in uw werksituatie. U heeft geoefend met verbeeldingsvolle en dialogische methoden. Dit levert u meer vertrouwen en handvatten op om uw leidinggevende kwaliteiten in te zetten in nieuwe situaties, gericht op een open, positieve en creatieve werksfeer.

 

Voor wie is dit programma bestemd?

Voor leidinggevenden, bestuurders, managers, afdelingsleiders, professionals en organisatieadviseurs. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij: 

  • een aantal jaren werkervaring hebben;
  • een academisch niveau van denken en werken hebben;
  • open staan voor interactieve bijeenkomsten rondom eigen werksituaties;
  • een aantal opdrachten uitvoeren in concrete werksituaties en daarover communiceren.

Het programma

Masterclass 1: Complexe organisatievraagstukken en aandachtig kijken

Masterclass 2: Verbeeldingskracht en dialoog in werksituaties 

Masterclass 3: Doelmatigheid en ethiek in organisaties aan de hand van casuïstiek

Masterclass 4: Aandachtig organiseren - van oefensituaties naar praktijk


Docenten
Hanne Peters is onderwijsadviseur en consultant, en leidt het scholingsinstituut Constructive Learning. Constructive Learning biedt advies en trainingen aan professionals in onderwijs en bedrijfsleven, met behulp van het in Amerika ontwikkelde Visual Thinking Strategies. De methode is gericht op de ontwikkeling van visuele geletterdheid als een belangrijke professionele kwaliteit.Hans Alma  is hoogleraar cultuurpsychologie aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar
onderzoek richt zich op de rol van verbeelding en kunst in persoonlijke en sociale verandering. Zij bestudeert hoe de verbeelding 'gecultiveerd’ wordt in educatieve, professionele en politieke contexten en welke mogelijkheden en beperkingen dit met zich meebrengt.© Bannerfoto Jos Kuklewski