Voor professionals

Hoe creëer ik een inspirerend werkklimaat?

Hoe verbind ik in mijn organisatie persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid met efficiency?

Hoe ontwikkel ik mij verder als professional?

Hoe draagt zingeving bij aan de weerbaarheid van mijn medewerkers?

Hoe kan zorg met meer aandacht voor mensen georganiseerd worden?      

       

Dat – en meer - zijn de uitdagingen waar professionals en hun organisaties voor staan. Enerzijds willen professionals en organisaties effectief en succesvol zijn, anderzijds willen zij meer ruimte geven aan trage vragen rond zingeving en ethiek. Die twee kunnen botsen, maar zij kunnen elkaar - mits op goede wijze ingezet - ook in positieve zin versterken. Vanuit de beroepspraktijk zien we dan ook een groeiende behoefte aan expertise op het gebied van ethiek en zingeving, vertaald in werkvormen die bijdragen aan een humane, succesvolle organisatie. Praktijkcentrum Zingeving & Professie van de Universiteit voor Humanistiek biedt deze expertise, door middel van training, coaching, opdrachtonderzoek en advies.


Z&P biedt verschillende manieren aan om je als professional en als persoon verder te ontwikkelen. Van eenmalige lezingen tot intensieve trainingsprogramma's. 


In het menu links vind u ons actuele aanbod en ons aanbod uit het verleden