2017

Cursussen, Trainingen & Workshops

 • 10-daagse Post-initiele cursus geestelijke verzorging, door Christa Anbeek. 
 • Masterclass met als thema 'Moreel en Macht. Leiderschap? Bestaat dat nog?', door o.a. Joachim Duyndam en René Kesselaar op de Universiteit voor Humanistiek, te Utrecht. 
 • Module 1: Fundamenten voor de Celebrant. Celebranten Opleiding, door Joanna Wojtkowiak, Laurens ten Kate en Ida van der Lee.  
 • Module 2: Rituelen voor het vieren van relaties. Celebranten Opleiding, door Marco Otten, Carmen Schuhmann, Jantine Maaskant, Anja Machielse, Sophie Albers, Sophie Looijestijn en Imke van Dillen.
 • Module 3: Rituelen bij afscheid, rouw en verlies. Celebranten Opleiding, door Nicole L. Immler, Anne Goossensen, Suzanne van Horssen, Lotte Huijing, Markus Balkenhol en Bianca Lugten.
 • Module 4: Community skills en ondernemerschap. Celebranten Opleiding, door Anne Stael en Maya Swaans. 
 • Workshop Normatieve Professionalisering, door Maya Swaans voor NIM Maatschappelijk werk, te Nijmegen.
 • 3-daagse training Humanistische Uitvaart Begeleiding, door Lotte Huijing, te Vormingscentrum Beukbergen. 
 • 6-daagse lezingenreeks Goed Ouder Worden, door o.a. Joachim Duyndam. 
 • Tweedaagse cursus Wervelende Werkvormen, door Lotte Huijing op de Universiteit voor Humanistiek, te Utrecht. 
 • Module palliatieve zorg, door Carlo Leget voor Buurtzorg Nederland. 
 • Masterclass groepsdynamica, door Bianca Lugten voor het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.
 • Gastcollege, door Hanne Laceulle voor de Master Vitality & Ageing aan de Universiteit Leiden.
 • Training Weerstand veranderen in motivatie, door Maya Swaans voor Bartosz, te Bunnik.

Lezingen

 • Lezing Zingeving in Werk, door Carlo Leget, in Woonzorgcentrum de Batting, te Harlingen.
 • Lezing Gratis Werk, door Margo Trappenburg op Conferentie ‘De zin en onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’  van de Gemeente Rotterdam, te Rotterdam. 
 • Lezing van Yvonne Leeman voor het Stanislascollege. 
 • Kennishub + masterclass met als thema 'De Montessori-democratie', door Evelien Tonkens voor de Gemeente Rotterdam, te Schiedam.
 • Lezing over de Participatiesamenleving, door Evelien Tonkens voor de Studium Generale van Saxion Hogescholen, te Zwolle. 
 • Lezing De Beloften van Nabijheid: romantiseringen en kansen, door Femmianne Bredewold tijdens een regiobijeenkomst voor teamleiders van sociale wijkteams in Hogeschool Viaa, te Zwolle.
 • Lezing Humanisme en onderwijs, door Wiel Veugelers. 
 • Lezing, door Carlo Leget op het Startsymposium van Steunpunt Zinvol georganiseerd door Stichting Elisabeth, te Breda. 
 • Lezing passend bij het thema 'Uw buren, vrienden en familie als de nieuwe professionals', door Margo Trappenburg tijdens een bijeenkomst van Stichting Welzijn Zuidhorn en omgeving & Zorg Verandert, te Zuidhorn.
 • Lezing Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, door Femianne Bredewold voor de Gemeente Zaanstad. 
 • Presentatie, door Joachim Duyndam op de Consulentenscholing palliatieve zorg van IKNL.
 • Lezing Informele zorg in een rurale setting, door Femianne Bredewold voor een door het Oranjefonds georganiseerd kenniscafé, te Middelburg. 
 • Lezing Empowerment van Kwetsbare Ouderen, door Anja Machielse op de conferentie Ouderen in de Wijk, georganiseer door de G-4 bibliotheken, te Den Haag. 
 • Lezing door Anja Machielse op een themabijeenkomst over ouderen van het College van B&W, wethouders en adviescommissies van de Gemeente Nijmegen, te Nijmegen. 
 • Lezing door Anja Machielse op de werkconferentie 'Samen tegen de eenzaamheid; samenwerken aan een lokale aanpak tegen eenzaamheid onder ouderen' van Coalitie Erbij, in De Bilt.
 • Lezing door Anne Goossensen op een teamoverleg van Cordaan over 'Herstel en Preventie', te Amsterdam. 
 • Lezing door Anja Machielse op de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject Eenzaamheid Ouderen, voor de GGD, MEE en De Wering, in Den Helder. 
 • Lezing door Anne Goossensen op een deskundigheidsbevorderingsbijeenkomst van RSZK ZorgProfessionals, te Veldhoven.
 • Lezing door Margo Trappenburg op de studiedag participatiesamenleving van de VFG, te Brussel. 
 • Lezing Mijn cliënt en de anderen, beroepsethiek bij de sociale dienst, door Margo Trappenburg op het Divosacongres, georganiseerd door Divosa, te Maastricht. 
 • Lezing Sociaal werk en het activeren van burgers, door Evelien Tonkens bij Jubileum 12,5 jaar welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening, te Utrecht. 
 • Lezing over de participatiewet en vrijwilligerswerk, door Thomas Kampen voor CMO Flevoland.
 • Lezing De lokale respectsamenleving, door Evelien Tonkens bij congres over Het nieuwe sociale contract, te Deventer.
 • Lezing Informele netwerken. Wat is het belang van de menselijke maat en hoe organiseer je dat?, door Femianne Bredewold voor I & O Research, te Amsterdam.  
 • Inleiding over identiteit, zingeving en waardering in de 'next society', door Thomas Kampen voor de Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
 • Lezing door Inge van Nistelrooij op het symposium 'Zelf denken, samen doen' van Ruitersbos, te Breda. 

Overig

 • Bijdrage aan een Lagerhuis debat met als thema: Toekomst Sociaal Domein. Hoe voldoen we blijvend aan de welzijnsvraag?, door Femianne Bredewold voor Stichting Wiel, te Elburg.  
 • Inleiding bij de opening van Benidorm - over wintertijd, een fototentoonstelling van Romi Tweebeeke over ouderen, door Hanne Laceulle in de Melkweg, te Amsterdam.