2016


Cursussen, Trainingen & Workshops

 • Tweedaagse cursus Atlas.ti, een inleiding, door Thomas Kampen, te Utrecht;
 • Workshop Op zoek naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid, door Maya Swaans, voor Brugprogramma Neerlands Diep van Rijkswaterstaat;
 • Vijfdaagse cursus Zingeving en Macht in Organisaties, door Joachim Duyndam, Bianca Lugten, Harry Kunneman, Ruud Kaulingfreks, Hans Alma en Martin Hetebrij, te Utrecht;
 • Tweedaagse cursus Wervelende Werkvormen, door Lotte Huijing, te Utrecht;
 • Masterclass over De participatiemaatschappij, door Margo Trappenburg, te Leiden;
 • Collegereeks over De participatiesamenleving, door Evelien Tonkens, voor Het Nieuwe Instituut, te Rotterdam.
 • Masterclass Hoe belangrijk is gemeentelijke autonomie voor het succes in de decentralisaties in het sociale domein, door Margo Trappenburg, voor VvG &VUA, te Amsterdam.
 • Workshop Normatieve professionalisering door Maya Swaans, voor NIM, te Nijmegen. 

Lezingen

 • Lezing Medische ethiek: wat is de basis eigenlijk? door Carlo Leget, voor St. Antonius ziekenhuis, te Nieuwegein;
 • Inleidende lezing over Teach as far as you reach, Education End of life care, door Christa Anbeek, voor Forum Palliatieve Zorg, te Brussel;

 • Lezing over De participatiesamenleving, door Evelien Tonkens, voor gemeente Nijmegen, te Nijmegen;
 • Lezing over De participatiemaatschappij, door Margo Trappenburg, voor KU Leuven, te Leuven;
 • Lezing over Medische ethiek, door Carlo Leget, voor Ziekenhuis Winterswijk, te Winterswijk;
 • Lezing over Participatie, door Femmianne Bredewold, voor Esdege Reigersdaal, Den Helder;
 • Lezing over De participatiemaatschappij, door Margo Trappenburg, voor Universiteit van Amsterdam, te Amsterdam;
 • Colleges Interculturele Identiteit, door Isolde de Groot, voor Marnix Academie, te Utrecht;
 • Lezing over De participatiemaatschappij, door Margo Trappenburg, voor Erasmus MC, te Rotterdam;
 • Lezing over Tijdsbeleving van vrijwilligers, door Ellen Grootegoed, voor het Rode Kruis, te Den Haag;
 • Lezing Religieuze Verbeelding, door Hans Alma, voor Filosofiekring, te Lingewaard;
 • Lezing Werkt het wijkteam, door Thomas Kampen, voor het Zorg en Welzijn congres: 'Wijkteams onder de loep', te Bunnik;
 • Lezing Veranderingen in burgerschap in de toekomstige stedelijke samenleving, door Evelien Tonkens, voor stedenconferentie Ministerie van Veiligheid en G4, Den Haag.

 • Lezing Klachtrecht, door Ellen Grootegoed.  

 • Lezing Fontys Symposium, door Margo Trappenburg.

Overig

 • Themadag Vakmanschap, door Lotte Huijing, voor Humanistische Uitvaartbegeleiding Limburg;
 • Nagesprek Reflectie op een theatervoorstelling, door Hans Alma, voor Frascati Theater, te Amsterdam;
 • Joachim Duyndam als lid bij de benoemingsadviescommissie bij het Humanistisch Verbond, te Amsterdam;
 • Werkzaamheden m.b.t. Kwalitatief onderzoek in het erkenningstraject, door Anja Machielse, voor Movisie, te Utrecht.
 • Teamdag ZorgDat, door Bianca Lugten, te Harderwijk.