2015

Cursussen, Trainingen & Workshops
 • Training Narratief Interviewen door Inge van Nistelrooij en Merel Visse, voor Gemeente Rotterdam; 
 • Zesdaagse cursus Academisch Schrijven en Publiceren door Pien Bos, Anja Machielse, Gerty Lensvelt-Mulders en Wander van der Vaart, te Utrecht; 
 • Vijfdaags inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties, door Hans Alma, Joachim Duyndam, Ruud Kaulingfreks, Harry Kunneman, Bianca Lugten en Martin Hetebrij, te Utrecht; 
 • Eendaagse training door Joachim Duyndam, voor de Academie van Haptonomie, te Doorn; 
 • Workshop door Thomas Kampen, voor de Landelijke Cliëntenraad; 
 • Workshop Kenniskring voor en door gemeenteambtenaren door Margo Trappenburg, voor InHolland; 
 • Vierdaagse training door Marco Otten, voor de Humanistische Uitvaart Begeleiding, te Amsterdam; 
 • Twee workshops Eenzaamheid en sociaal isolement door Anja Machielse, voor VanHarte, te Amsterdam; 
 • Vierdaagse masterclasses Kritische Organisatiefilosofie, door Edu Feltmann, Ruud Kaulingfreks, Harry Kunneman en Maya Swaans, te Utrecht; 
 • Twee workshops Normatieve Professionalisering door Maya Swaans, voor NIM maatschappelijk werk, te Nijmegen; 
 • Tweedaagse cursus Atlas.ti, een inleiding door Elise van Alphen, te Utrecht; 
 • Vierdaags inspiratieprogramma Moreel Leiderschap door Joachim Duyndam, Martin Hetebrij en Bianca Lugten, te Utrecht;  
 • Workshop voor het symposium De onmachtscompetentie: hoe kunnen wij vaardig worden in het omgaan met onmacht? door Inge van Nistelrooij, voor de VGVZ, te Utrecht. 

Lezingen

 • Masterclass Geestelijke weerbaarheid en leiderschap door Joachim Duyndam, voor Achmea; 
 • Masterclass over de participatiesamenleving door Evelien Tonkens, voor de Gemeente Utrecht, te Utrecht; 
 • Lezing door Anja Machielse voor de Hanzehogeschool, te Groningen;  
 • Masterclasses Zingeving & Leiderschap door Hans Alma, voor AOG School of Management, te Groningen; 
 • Webinar Spirituele Zorg door Carlo Leget voor Graafschap Opleidingen, te Doetinchem; 
 • Lezing Spontane vermaatschappelijking is een illusie door Femmianne Bredewold, voor het Filosofie Café Twente; 
 • Lezing door Carlo Leget, voor het Bronovo Ziekenhuis, te Den Haag; 
 • Lezing door Merel Visse, voor de Ziekenhuisgroep Twente, te Hengelo; 
 • Lezing door Joachim Duyndam, voor het Leiderschapshuis, te Bilthoven; 
 • Vier colleges Culturele Identiteit door Isolde de Groot, voor Marnix Academie, te Utrecht;  
 • Lezing door Ellen Grootegoed voor Wijkgezondheiscentrum Lindenholt, te Nijmegen; 
 • Lezing door Carlo Leget, voor Rijnland Zorggroep; 
 • Lezing door Anja Machielse, voor Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht; 
 • Gastcollege door Joachim Duyndam, voor de Academie voor Haptonomie, te Doorn; 
 • Lezing door Margo Trappenburg, voor Hogeschool Windesheim, te Utrecht;
 • Vier colleges Ethiek in de Zorg door Inge van Nistelrooij, voor Radboud UMC, te Utrecht; 
 • Lezing door Evelien Tonkens, voor Kortom, te Gent; 
 • Lezing door Femmianne Bredewold, voor K.F. Hein Fonds, te Utrecht; 
 • Jubileumlezing door Joachim Duyndam, voor Instituut voor Toegepaste Psychologie, te Nijmegen; 
 • Lezing door Thomas Kampen, tijdens de inspiratie dag Samenleving en route, voor Landstede, te Harderwijk; 
 • Lezing door Evelien Tonkens, voor Kinderrechtencommissaris, te Gent; 
 • Lezing door Inge van Nistelrooij, voor Stichting Maria-Oord, te Dongen; 
 • Twee masterclasses Bezieling in organisaties, door Hans Alma, voor PLUC!, te Utrecht;
 • Masterclass Transformatie: bereik kwetsbare groepen door Evelien Tonkens, voor Verdiwel, te Utrecht; 
 • Lezing voor bijeenkomst vrijwilligers in de palliatieve zorg door Carlo Leget, voor Netwerk Palliatieve Zorg, te Dordrecht; 
 • Lezing Midden in de samenleving, de publieke sector in beweging door Margo Trappenburg, voor AOG school of Management, te Groningen;
 • Lezing door Evelien Tonkens, voor Sensoor, te Utrecht; 
 • Lezing door Merel Visse, voor ActiZ, te Utrecht; 
 • Bijdrage aan intern scholingsprogramma door Evelien Tonkens, voor de Gemeente Rottterdam, te Rotterdam; 
 • Deelname aan Debatavond verdringing op de arbeidsmarkt door Thomas Kampen, voor Participatie Emancipatie professionals, te Den Haag; 
 • College Lessen voor de Democratie door Evelien Tonkens, voor Vrije Universiteit Amsterdam, te Amsterdam; 
 • Twee lezingen door Femmianne Bredewold, voor Haagse Hogeschool, te Den Haag; 
 • Lezing door Margo Trappenburg, voor Verdiwel, te Utrecht; 
 • Lezing over Vrijwilligerswerk door Thomas Kampen, voor Vlaams ACV, te Antwerpen; 
 • Lezing tijdens Conferentie Kwalitatief Onderzoek door Evelien Tonkens, voor Movisie, te Utrecht; 
 • Deelname panelgesprek tijdens de Tweejaarlijkse studiedag Demos vzw door Evelien Tonkens, voor Demos vzw, te Brussel. 

Begeleiding, Coaching & Supervisie 

 • Bijscholing door Carlo Leget voor het Instituut voor Haptonomie, te Nijmegen; 
 • Individuele begeleiding bij literatuurstudie Meaning & Spirituality door Carlo Leget, voor Amsterdam Rehabilitation Research Center, te Amsterdam.  

Overig

 • Vier optredens door het Toetstheater voor V&VN en CNV Publieke Zaak, ROC Friese Poort, Zonnehuis Oostergast en Zuiwester; 
 • Dies Natalis viering Universiteit voor Humanistiek Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?, te Utrecht;  
 • Eendaagse conferentie Onderzoek in een veranderende verzorgingsstaat, te Utrecht; 
 • Tweedaagse internationale graduate school conferentie Who is (rendered) responsible?, te Utrecht;
 • Eendaags symposium Rituelen in een veranderende samenleving, te Utrecht;
 • Diverse werkzaamheden omtrent De Staat van Eindhoven door Evelien Tonkens, voor Het Nieuwe Instituut, te Rotterdam.