Integriteitfunctionaris

Persoonlijke impressie van de opleiding ‘De integriteitfunctionaris 2008-2009’

door Kees Simmerman

 

'Aan het begin van de opleiding tot Integriteitfunctionaris was ik ervan overtuigd dat ik mijn werk, als onderzoeker van (vermoedelijke) integriteitschendingen, naar volle eer en geweten uitvoerde. Rechtvaardigheid is voor mij een belangrijke persoonlijke waarde.

Daarnaast was ik, in de functie van onderzoeker, overtuigd van mijn waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van 'mijn' (lerende) organisatie.

Ik wist toen nog niets over moreel oordelen èn het recht doen aan alle betrokkenen.

 

Nu, na afloop van de opleiding, heb ik ervaren dat het werken met een groep medestudenten aan je eigen ontwikkeling op het gebied van moreel oordelen, een zeer bijzondere ervaring is. Ik ben mezelf tegengekomen, omdat we regelmatig met de groep (en met onszelf) in confronterende discussies terecht kwamen. Hierdoor leerde ik waar ik zelf stond ten opzichte van moreel oordelen. Er gebeurde echt iets met me, net als met mijn medestudenten.

 

Ik heb inzicht gekregen in filosofische onderbouwingen van moreel oordelen. Ik ben kritische gaan denken over en voor de organisatie waar ik werk, over de manier waarop deze organisatie omgaat met het moreel oordelen en het recht doen aan alle betrokkenen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er op het gebied van integriteit nog veel te doen valt.

 

Kritisch denkenk heeft mij geholpen om in mijn organisatie kenbaar te maken dat het noodzakelijk is na te denken over integriteit, door middel van: 

  • het organisatorisch inrichten van het integriteitbeleid, 
  • de bewustwording van de noodzaak van een integriteitbeleid, 
  • het zoveel als mogelijk voorkomen van integriteitschendingen 
  • het handhaven van het beleid.

Tijdens de opleiding maakte ik kennis met de verdieping van vraagstukken op het gebied van integriteit die te maken hebben met morele leerprocessen en handhavingspraktijken in organisaties. Het oefenen met methodieken en instrumenten die veel gebruikt worden ten behoeve van het versterken van integriteit in organisaties boden me houvast voor het project die ik binnen mijn eigen organisatie uitvoerde.'