Nieuwsbrief #9 - september 2012

Hoort u bij de meerderheid van de mensen die er weer tegenop zag aan het werk te gaan na de vakantie? Of maakt u deel uit van de 10 procent werknemers die tijdens de vakantie af en toe lekker doorwerkte? Hoe het ook zij, wij hopen in ieder geval dat de rust u de nodige energie en bezinning heeft gebracht. Nieuwe doelen? Fris ingeblazen inspiratie? Relativering van alle drukdoenerij? 
Bij Z&P hebben we er in ieder geval weer zin in om u komend jaar mooie programma's aan te bieden met daarin veel van het goede dat hier op de UvH ontwikkeld en bedacht wordt. Inspiratie en bezinning, maar altijd met het doel de kennis toe te passen in uw werk. Een nieuw perspectief biedt namelijk nieuwe mogelijkheden die uitgeprobeerd willen worden, om zo uw vakmanschap verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op de conferentie n.a.v. het werk van Richard Sennett op 17 oktober, of door nieuwe kwalitatieve analyse software onder de knie te krijgen zoals SPSS en Atlas.ti. 
We horen het graag als we u ergens mee van dienst kunnen zijn!  

Opening Academisch Jaar UvH

Op maandag 3 september opende onze nieuwe rector Gerty Lensvelt-Mulders het nieuwe academische jaar van de Universiteit voor Humanistiek in de Sint Pieterskerk. De middag had als thema marktwaarden. Een actueel onderwerp, want hoe kun je als maatschappelijke organisatie opereren op de markt en tegelijkertijd trouw blijven aan je eigen waarden? Hoogleraar Theo Camps van de Tias Nimbus Business School gaf een inspirerende lezing over het karakter van dienstbare organisaties als universiteiten, en het belang en de betekenis van vertrouwen voor leiderschap. Camps: “Het gaat om onderling vertrouwen intern, vertrouwen tussen de eigen organisatie en samenwerkingspartners; vertrouwen van de top in de rest van de organisatie en vertrouwen van de rest in de top. Vertrouwen is een ingewikkeld mechanisme. Het heeft alles te maken met de oprechte aandacht voor mensen.” Bent u benieuwd hoe u vertrouwen kunt creëren in uw organisatie of wilt u het openingswoord van de rector lezen? Hier kunt u de lezingen terugvinden.

Good work: the ethics of craftmanship

Op woensdag 17 oktober organiseren wij de internationale conferentie Good Work: the ethics of craftsmanship, over het werk van Richard Sennett. In zijn laatst verschenen boek pleit Sennett voor het belang van vakmanschap. Volgens Sennett zorgt goed vakmanschap voor democratisch burgerschap. De vaardigheid van het maken van dingen geeft namelijk inzicht in het (beter) maken van menselijke verhoudingen. Goed werk geeft mensen het vermogen zichzelf te regeren en zich met anderen te verbinden. 
Tijdens deze dag verkennen wij de ethiek van het vakmanschap. 's Ochtends zijn er lezingen van Sennett, Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam), Chris Philipson (Keele University) en Harry Kunneman (Universiteit voor Humanistiek). In de middag kunt u verschillende workshops bijwonen waarin de conceptuele, ethische en empirische vragen met betrekking tot goed werk verder worden verkend. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden kan via de website goodwork


Uitgelicht: Wervelende werkvormen

Op zoek naar nieuwe werkvormen? Of toe aan meer variatie en creativiteit in uw begeleidingsvormen? Wellicht is onze training wervelende werkvormen dan iets voor u.
Samen met Lotte Huijing (docent groepsdynamica Universiteit voor Humanistiek) experimenteert u tijdens deze training met nieuwe werkvormen en oefent u met de uitvoering ervan. Volgens Lotte is het van grote meerwaarde om als groep bij elkaar te komen, de uitdaging is echter wel om 'voorbij de monoloog' te komen.  
Deze tweedaagse daagt u dan ook uit om uw vertrouwde procedures eens anders te bekijken en met nieuwe inspiratie aan te pakken. Lees meer over de inhoud van deze training op onze website. 

Vooraankondiging: symposium Mieke Moor

Begin dit jaar verscheen het promotieonderzoek van Mieke Moor Tussen de regels, een esthetische beschouwing over geweld van organisatie. In dit proefschrift onderzoekt Mieke wat kunst en werk met elkaar te maken hebben. Ze raadpleegt daarvoor filosofen Arendt, Heidegger en Lyotard, brengt het werk van onder meer Beuys, Gerritsen, van Gogh en Appel in beeld en confronteert dat met de kritische organisatietheorie van Cooper en haar eigen praktijkervaringen.
Op 9 november organiseren wij een symposium waarin Mieke in gesprek gaat met organisatiedeskundigen Hans Vermaak (Twynstra Gudde) en Rob Hundman (Parresia organisatie ontwikkeling). Vragen en dilemma's over de moderne organisatie komen tijdens deze middag aan bod. Laat u inspireren omtrent een andere wijze van organiseren en de sensibilisering van organisatie. Wilt u dit symposium bijwonen? Houd onze website dan goed in de gaten. 

Aanbod najaar 2012

Hier een overzicht van alle cursussen kwalitatief onderzoek, inspiratieprogramma's, workshops en symposia die Z&P komend najaar organiseert. Voor aanmelding, meer informatie of een vraag kunt u zich richten tot Mark Bos

Kwalitatief onderzoek

Atlas.ti, een inleiding
In deze tweedaagse cursus leert u alle basisbeginselen van het dataprogramma Atlas.ti, zodat u al uw onderzoeksdata goed kunt verwerken.
Docent Elise van Alphen
Data 5 en 12 oktober.
Tijd 10.00-17.00 uur. Meer informatie

Het kwalitatief interview
Hoe houdt u een goed kwalitatief interview? Hoe kunt u zich het beste op een interview voorbereiden? In deze cursus krijgt u alle antwoorden.
Docent Inge Varekamp
Data 12 en 19 oktober
Tijd 10.00-17.00 uur. Meer informatie

An introduction into SPSS: A hands-on course
Engelstalige cursus waarin u leert uw dataset leert aan te maken middels het computerprogramma SPSS.
Docenten Wander van der Vaart & Ales Nensar.
Data
19 en 26 november
Tijd 10.00-17.00 uur.  Meer informatie

Inleiding in kwalitatieve data-analyse
Benieuwd naar alle basisbeginselen van kwalitatieve data-analyse? Met behulp van deze tweedaagse leert u tekstueel materiaal, zoals interviewtranscripts, te analyseren.
Docenten Wander van der Vaart.
Data 12 en 19 december.
Tijd 10.00-17.00 uurMeer informatie 

Training

Wervelende werkvormen
In deze workshop leert u hoe u groepsbijeenkomsten leuker en effectiever kunt inrichten. Voor iedereen die met groepen werkt of groepsbijeenkomsten begeleidt.
Docent Lotte Huijing
Data 1 en 28 november 
Tijd 10.00-17.00 uur Meer informatie

Inspiratieprogramma

Zingeving en Macht in Organisaties
Vijfdaags inspiratieprogramma voor managers en professionals die verantwoordelijkheid en betrokkenheid in een breder perspectief willen plaatsen. 
Docenten Joep Dohmen, Ruud Kaulingfreks, Joachim Duyndam, Martin Hetebrij, Harry Kunneman en Bianca Lugten. 
Data 1, 8, 15, 29 november en 6 december. 
Tijd 14.30-20.30 uur Meer informatie.  

Symposia

Good Work: the ethics of craftsmanship 
Internationale conferentie over het recent verschenen boek van Richard Sennett, The Craftsman
Sprekers Richard Sennett, Evelien Tonkens, Chris Philipson en Harry Kunneman. Datum 17 oktober.
Tijd 10.00-18.00 uur. Meer informatie.

Tussen de regels
Een symposium over vragen en dilemma's van de moderne organisatie? Hoe krijg je aandacht voor een andere wijze van organiseren? In gesprek over de sensibilisering van organisaties.
Sprekers Mieke Moor, Hans Vermaak, Rob Hundman en Harry Kunneman.
Datum 9 november (middag).
Meer informatie? Houd onze website goed in de gaten voor meer details!