Nieuwsbrief #7 - mei 2012

Overzicht cursussen & programma's

In de komende maanden hebben we bij Zingeving & Professie weer een paar mooie cursussen en programma's op de agenda staan. Voor alle programma's geldt dat ze plaatsvinden op de Universiteit voor Humanistiek, en dat u zich kunt aanmelden met een e-mail aan Mark Bos.

Inleiding in Kwalitatieve Data-analyse

Een tweedaagse cursus rond de belangrijkste strategieën voor het analyseren van kwalitatieve data. Door dr. Wander van der Vaart. Meer informatie>> Cursusdata: 30 mei en 1 juni, 10.00-17.00 uur, 575 euro.

Het Kwalitatief Interview
Wegens succes van de eerste ronde dit jaar, een extra editie van deze tweedaagse basiscursus kwalitatief interviewen. Voor onderzoekers die deze vaardigheid toe willen voegen aan hun repertoire. Door dr. Inge Varekamp. Meer informatie>>
Cursusdata: 14 en 15 juni, 10.00-17.00 uur, 575 euro.

Zin in lesgeven
Een intensief onderzoek naar uw leraarschap. Bepaal opnieuw het kompas! In samenwerking met het APS, Fontys en Windesheim. Meer informatie>> Cursusdata: 10 sep, 8 okt, 12 nov en 10 dec, 16.00-21.00 uur, 1075 euro.

Opleiding tot Integriteitadviseur
Een intensief programma met de kennis en vaardigheden om uw deskundigheid op het gebied van integriteit te bevorderen. Met uitgebreide aandacht voor uw eigen werkpraktijken. De inhoudelijke invulling van de opleiding is inmiddels bekend, u kunt hier alles over lezen op onze website. We bieden drie varianten van de opleiding aan. Twee korte varianten die geschikt zijn voor onderzoekers en vertrouwenspersonen en een lange variant voor integriteitadviseurs en functionarissen. Meer informatie>>

De opleiding start op 14 september, met 8 (kort) of 19 (lang) bijeenkomsten om de 2 weken, van 10.00-17.00 uur, 3500 / 6200 euro.

Atlas.ti, een inleiding

Een inleidende tweedaagse cursus in het softwareprogramma Atlas.ti. Voor onderzoekers die willen leren hoe ze hun data kunnen analyseren met behulp van Atlas.ti. Door E. van Alphen. Meer informatie>>
Cursusdata: 5 en 12 oktober, 10.00-17.00 uur, 575 euro.

Zingeving en Macht in Organisaties
Alweer de zesde editie van dit hoogwaardige inspiratieprogramma. Gaan macht en het Goede Leven samen in organisaties? Met bijdragen van prof. dr. Harry Kunneman, prof. dr. Joep Dohmen, dr. Martin Hetebrij, dr. Ruud Kaulingfreks, en prof. dr. Joachim Duyndam. Meer informatie>>
Data inspiratieprogramma 1, 8, 15, 29 november en 6 december, 14.30-20.15 uur, 1975 euro

 

vooraankondiging: Good Work conference

Graag willen we u vast attent maken op een congres dat we op 17 oktober samen met prof. Harry Kunneman zullen organiseren getiteld Good Work: The Ethics of Craftmanship.
Dit congres staat in het teken van Richard Sennetts denken over vakmanschap, en de betekenis ervan voor modern burgerschap. Het is mogelijk paper proposals in te leveren, ter bespreking tijdens de middagsessies. Kijk voor alle informatie op de conferentiewebsite.  

Uitgelicht: Toetstheater verbreedt haar repertoire

Ons Toetstheater heeft tot nu toe vele leuke en leerzame optredens gegeven in met name zorgcentra en ziekenhuizen.

Inmiddels hebben we ook een paar mooie optredens mogen verzorgen voor professionals uit de jeugdzorg, en voor een breed publiek die te maken hebben met de verandering van AWBZ naar Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).

We hebben speciaal casuïstiek ontwikkeld, in nauwe samenspraak met mensen uit het beroepsveld. De optredens werden zeer goed ontvangen. Op het jeugdzorg-symposium van CNV Publieke Zaak op 16 maart werden we zelfs het best beoordeeld met een publiekswaardering van 8,3!  

In het kader van de Wmo  kwamen professionals met elkaar in mooie gesprekken over hoe hun samenwerking  door de veranderingen beïnvloed word en ontstonden er concrete plannen over verbetering in die gemeente. Kijkt u eens op de website van het toetstheater voor een indruk van deze optredens.

Terugblik: lezing waarden aan het werk

Op vrijdag 30 maart leverde Tonja van den Ende een bijdrage aan het symposium Orthopedagogiek en de 'verantwoorde' praktijk aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar lezing Waarden aan het werk sprak Tonja, aan de hand van haar recent verschenen boek, over kantelmomenten en het belang van normatieve professionalisering. Voor meer informatie over haar boek Waarden aan het werk, over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals kunt u een kijkje nemen op onze website.

uitgelicht: Hans Alma gastvrouw op TEDxUU

Onlangs heeft het TEDx Utrecht University event plaatsgevonden in het Vorstelijk Complex te Zuilen, Utrecht. Met als thema ‘Social Entrepreneurship’ deelden velen grote en bekende sprekers hun ideeën over een toekomst voor sociaal ondernemen. Naast de sprekers als Henk Jan Beltman (Chief Chocolate officer Tony’s Chocolonely), mochten we ook internationale sprekers ontvangen, zoals Helen Haugh (Senior lecturer Judge Business School  and Deputy director of the MBA at Cambridge) en de enige echte Patch Adams (oprichter Gesundheit Institute). De gastvrouw van het ochtendprogramma was oud partijleider van GroenLinks Femke Halsema. Niemand minder dan onze eigen rector magnificus Hans Alma volgde Femke op in de middag. Met veel  flair en grote kennis over het thema van de dag wist Hans Alma de sprekers goed te bevragen over hun ideeën. Er was volop synergie merkbaar tussen de sprekers, entertainment (zoals lach yoga, dans en zang) en uiteraard de finesse waarmee de gastvrouw het tot een geheel smeedde. Filmpjes van de dag kunt u bekijken op de website van TEDxUU.