Nieuwsbrief # 35 - April 2018


Een mooi nieuw voorjaar toegewenst!

Symposium rituele betekenissen

Op dinsdagmiddag 3 april vond het door de Celebranten Opleiding georganiseerde symposium Rituele Betekenissen plaats op de Universiteit voor Humanistiek. Als organisatie kijken wij terug op een geslaagde dag met een gevarieerd programma en een volle zaal. Een kleine greep uit het programma: Cultuurpsychologe Joanna Wojtkowiak vertelde meer over onderzoek naar de betekenis van rituelen. Geestelijk verzorger Sophie Albers gaf een aantal mooie voorbeelden van eigentijdse rituelen bij een huwelijk en bij de verwerking van het verlies van moeders die hun ongeboren kind verloren. Ze liet ook zien hoe belangrijk het is om bij het ontwerpen van een ritueel voortdurend af te stemmen met betrokkenen. Kunstenares Ida van der Lee heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van nieuwe rituelen, voor allerlei doelgroepen en in allerlei verbanden. Ze  vertelde over projecten, zoals Testament Ongekend, waarin ouderen een testament achterlaten, en Namen en nummers, een herdenking van weggevoerde Joden uit de Oosterparkbuurt in Amsterdam.  Aan het eind van de middag ontving de eerste lichting van de Celebranten Opleiding hun certificaat.

Laatste informatieavond Celebranten Opleiding (maandagavond 28 mei)

Maandagavond 28 mei organiseert de Celebranten Opleiding een proefcollege voor alle geïnteresseerden in de opleiding. Neemt u graag een kijkje in de keuken, dan is dit uw kans. Het college wordt verzorgd door inhoudelijk coördinator Joanna Wojtkowiak. Zij vertelt ook meer over de inhoud van de verschillende modulen van de opleiding. Uiteraard is er ook volop mogelijkheid om uw vragen over de opleiding te stellen. Het programma vindt u op onze website: Meld u nu aan! 

Nieuw aanspreekpunt voor het Praktijkcentrum

Maya Swaans, projectleider bij Zingeving & Professie, heeft een mooie, nieuwe baan. Zij blijft nog wel betrokken als docent bij de Celebranten Opleiding, maar is niet langer bereikbaar als eerste aanspreekpunt. Voor uw eerste vragen kunt u terecht bij assistente Corine Westerink, ook is Leander van der Spek bereikbaar voor vragen over het centrum. U kunt ons nog steeds bereiken via: zingevingenprofessie@uvh.nl

Deadline aanmelding Celebranten Opleiding: 10 juni

Tot slot willen we u er aan helpen herinneren dat 10 juni de deadline is voor aanmelding voor de Celebranten Opleiding. Meer informatie over aanmelding voor de opleiding>