Nieuwsbrief # 31 - Mei 2017

Ergens tussen niets en iets ligt het begin, stilletjes te wachten op een tovervonk die wakker kust - Sukha 


De lente is inmiddels flink op stoom, overal om ons heen openen planten hun knoppen en openen diertjes hun oogjes voor de eerste keer. Ook bij Zingeving & Professie hebben we de afgelopen weken niet stil gezeten. In deze mei-editie van onze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de bijeenkomst rituelen in organisaties, de masterclasses Organisaties in kritisch perspectief, over het symposium Wat niet weg is is gezien en over de nieuwe reeks Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie die dit najaar van start gaat. 

Organisatierituelen? Hebben we die dan? 11 mei

“Als je bijvoorbeeld kijkt naar functioneringsgesprekken, dan denk ik: zou je dat thuis ook zo aanpakken? Ik denk niet dat een huwelijk lang stand zou houden als je met een functioneringsgesprek je relatie zou gaan evalueren."  -  Sandra Kolfschoten 
Op 11 mei organiseren we een bijeenkomst met als thema 'Organisatierituelen? Hebben we die dan?'Onderwijsadviseur Sandra van Kolfschoten en docent praktische humanistiek Maya Swaans zullen organisatierituelen onder de loep nemen. Bij rituelen denkt u misschien aan wierook en dansende mensen. Rituelen kunnen echter zo alledaags zijn dat we er zelden bij stilstaan. Toch komen vaste rituelen steeds minder vaak voor, omdat de samenleving steeds diverser en seculierder wordt. En dat terwijl rituelen houvast en zingeving kunnen geven. Deze bijeenkomst gaat daarom over rituelen. Er wordt dieper ingegaan op de functie en invloed van rituelen in organisaties. Voor meer informatie en aanmelding klikt u hier.

Organisaties in kritisch perspectief

De Universiteit voor Humanistiek organiseert van 12 mei tot 16 juni iedere vrijdagmiddag een gratis masterclass waarin de zoektocht naar alternatieve vormen van organiseren en organisaties centraal staat. Vijf gastsprekers onderzoeken in hun masterclasses welke andere manieren van organiseren er als alternatief voor het klassieke bedrijf zijn. Aan de hand van deze alternatieven gaan we op zoek wat dit voor ons betekent. Wat is er voor nodig om mee te werken aan nieuwe vormen van organiseren? Hoe kunnen we organisaties veranderen en beïnvloeden vanuit een humanistiek perspectief? Filosofeer, reflecteer en discussieer mee over de (on)zin van organisaties tijdens deze gratis masterclasses. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. Mocht u humanistiek beter willen leren kennen, dan zijn deze masterclasses daarvoor een geschikte en laagdrempelige manier.

Symposium Wat niet weg is is gezien

Op woensdag 7 juni 2017 vindt een symposium plaats over impliciete levensbeschouwing en religie in publieke instellingen en de gevolgen hiervan voor de geestelijke verzorging. In dit symposium staat de niet direct zichtbare, impliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke instellingen centraal. Uit beleid van een instelling kan een visie op (de betekenis van) levensbeschouwing spreken. Wat betekent deze impliciete aanwezigheid van levensbeschouwing in instellingen voor geestelijk verzorgers? Hoe kunnen zij hierop inspelen en zich laten zien als specialisten op het gebied van zingeving en morele kwesties? Voor meer informatie over het programma en de kaartverkoop kunt u deze website bezoeken. 

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

In september start er weer een nieuwe reeks masterclasses Kritische Organisatie filosofie. In vier bijeenkomsten wordt er ingegaan op diverse thema’s als maakbaarheid en sensibiliteit, anders organiseren, en deugden en discoursen. De organisatiefilosofen Ruud Kaulingfreks, Edu Feltmann en Harry Kunneman zullen deze masterclasses verzorgen met een theoretische inleiding. Hierin nemen zij u mee in de voorlopige uitkomsten van de denkwegen die zij zelf hebben bewandeld. In de avond vindt een trainingsgedeelte plaats waarin we de vertaalslag maken naar uw werk en onderzoeken we de vraag: ‘wat kunt u er nu mee in de eigen werksituatie?’ De training staat in het teken van het samen denken en onderzoeken van de eigen perspectieven en die van elkaar, en van de onderliggende waarden. Voor meer informatie klikt u hier.