Nieuwsbrief #26 - juni 2016

De zomer is begonnen als je per ongeluk bij een ijssalon uitkomt, in plaats van bij je kantoor.

- Vader van Loesje -

Nog twee weken en ook Z&P mag zonder schaamte haar dagen in de ijssalon doorbrengen. Maar voordat we de zon tegemoet gaan, eerst nog een overzicht van onze agenda. 

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe Celebranten OpleidingVoor iedereen die geïnteresseerd is organiseren we morgen, op 30 juni een informatieavond.
Verder hebben we hard gewerkt om u na de zomer een rijk scala aan inspiratieprogramma's aan te kunnen bieden. Op het gebied van organiseren maar liefst drie masterclasses:  Aandachtig OrganiserenZingeving en Macht in Organisaties en Kritische Organisatiefilosofie. Voor het omgaan met ethische vraagstukken in uw werk, het inspriatieprogramma: Moreel LeiderschapTot slot bieden we aan professionals in het begeleidend werkveld, het inspiratieprogramma Begeleiding bij Levensvragen: ter verrijking van uw begeleidingsrepertoire. 
Praktijkcentrum Zingeving & Professie is van 11 juli tot 4 augustus gesloten. Voor vragen en aanmeldingen kunt u tijdens de zomerperiode terecht bij Anja Reterink. 

Wij wensen u een prettige zomer met veel zon en hernieuwde energie!

30 juni Informatieavond Celebranten Opleiding


Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe Celebranten Opleiding? Op donderdag 30 juni van 19:00 uur tot 20:30 uur organiseert de Universiteit voor Humanistiek een informatieavond, inclusief proefcollege. Projectleider Maya Swaans leidt de avond in door de hoofdlijnen van de opleiding aan u te presenteren. Hierna volgt een college door Prof. dr. Anne Goossensen, over verlies en rouwverwerking en hoe rituelen hieraan kunnen bijdragen. Tot slot is er ruimte voor praktische informatie, vragen en een drankje ter afsluiting. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar m.minnema@uvh.nl. Voor meer informatie over het programma klik hier.

Aandachtig Organiseren

Dit najaar start het vierdaagse inspiratieprogramma Aandachtig Organiseren. In de masterclasses wordt er aandacht besteed aan de problemen die u zelf tegenkomt in uw organisatie. Samen met de andere deelnemers gaat u op zoek naar verbeeldingsvolle manieren om met deze problemen om te gaan. Aan de hand van kunst en dialoog wordt getracht om uw 'ogen te openen' en opgedane inzichten te onderzoeken. U gaat naar huis met de benodigde inzichten en ervaringen om de kunst van de dialoog toe te passen op uw eigen complexe organisatievraagstukken. Klik hier om u in te schrijven.

Begeleiding bij Levensvragen

Op zoek naar nieuwe begeleidingsvormen? Het vijfdaagse inspiratieprogramma biedt de mogelijkheid om het eigen begeleidingsrepertoire uit te breiden. Aan bod komen muziek en klank, films en romans, symbolen en rituelen bij afscheid en creatieve werkvormen als boetseren. Het inspiratieprogramma start 13 oktober en is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers. Alle informatie over het programma is te vinden op onze website.  

Zingeving en Macht in Organisaties

Dit programma daagt u uit te verkennen op welke wijze de thema's zingeving en macht in uw eigen werk een rol spelen. U leert om de complexiteit in organisaties niet alleen als een probleem te zien, maar ook als een bron van verwondering en creativiteit. Vanuit filosofische en organisatietheorieën krijgt u instrumenten voor de praktische toepassing hiervan in uw eigen werk. Aanvang: najaar 2016, data worden binnenkort bekend gemaakt. Voor de inhoud van de verschillende masterclasses verwijzen we u graag door naar de website.

Moreel Leiderschap

In het voorjaar van 2017 gaat het nieuwe inspiratieprogramma Moreel Leiderschap van start. In de vier masterclasses onderzoekt u aan de hand van de leiderschapsvisie van Mandela uw eigen politieke moreel kompas. Ook wordt u uitgedaagd om uw wijze van leiding geven te bevragen. Zo kunt u in de toekomst vanuit eigen waarden invulling geven aan leiderschap. Klik voor meer informatie hier.

Wervelende Werkvormen

Bent u op zoek naar inspirerende en effectieve werkvormen? Wilt u mensen dingen leren op een manier die bij hen aansluit? Voor iedere professional die met groepen werkt in de vorm van een bijeenkomst, vergadering of training, bieden wij de cursus Wervelende Werkvormen. In twee dagen tijd wordt uw repertoire verrijkt en krijgt u de kans veelvuldig te oefenen met nieuwe werkvormen. Data: 11 april en 25 april, 2017. Zie hier voor meer informatie.