Nieuwsbrief # 25 - Mei 2016

'Geen enkele winter duurt eeuwig. Geen enkele lente slaat een beurt over.'
         Hal Borland

Nu in de lente de knoppen openbreken, lijkt het een mooie tijd om zelf ook tot bloei te komen. Zingeving & Professie is dan ook hard bezig verschillende programma's te ontwikkelen om professionals een nieuw groeiproces te bieden. In deze nieuwsbrief meer informatie over de nieuwe
Celebranten Opleiding, de cursus Wervelende Werkvormen en de aankondiging van de masterclasses in Aandachtig Organiseren. Ook een tip voor wie inspiratie op wil doen voor het voeren van een waardige strijd in de eigen organisatie: het symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden.

Wij wensen u een vrolijke lente!

Website celebranten opleiding online


In september 2016 start de nieuwe post-academische Celebranten Opleiding. De opleiding sluit aan bij de toenemende maatschappelijke behoefte aan begeleiders van vieringen bij transitiemomenten. De opleiding richt zich op een inhoudelijke verdieping in de levensbeschouwelijke bronnen voor vieringen van transitiemomenten en op het begeleiden van de vormgeving van vieringen van belangrijke levensgebeurtenissen. Neem een kijkje op de nieuwe site voor informatie over de inhoud, het programma en praktische informatie. Wilt u meer informatie ontvangen of in gesprek gaan met docenten? Bij genoeg aanmeldingen wordt er eind juni een informatieavond georganiseerd. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar m.minnema@uvh.nl

Wervelende Werkvormen

Bent u op zoek naar inspirerende en effectieve werkvormen? Wilt u mensen dingen leren op een manier die bij hen aansluit? Voor iedere professional die met groepen werkt in de vorm van een bijeenkomst, vergadering of training, bieden wij de cursus Wervelende Werkvormen. In twee dagen tijd wordt uw repertoire verrijkt en krijgt u de kans veelvuldig te oefenen met nieuwe en creatieve werkvormen. Data: 31 mei en 14 juni. Klik hier voor meer informatie. 

Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden

Tijdens het Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden, op 27 mei aanstaande, wordt een nieuwe richting in de ethiek onderzocht voor het omgaan met complexe en moeilijk hanteerbare conflicten. In de ervaring van veel burgers, professionals en bestuurders is sprake van toenemende spanningen, conflicten en agressiviteit op verschillende maatschappelijke niveaus. Beproefde wegen om daar mee om te gaan, met name het bevorderen van dialoog en van open gesprek, lijken daar onvoldoende bij te helpen. Plenaire inleidingen door sprekers Harry Kunneman, Hans Achterhuis en Martin Hetebrij. Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Aandachtig organiseren

'De kunst van de dialoog in het omgaan met complexe organisatievraagstukken'. 

Dit najaar start het nieuwe vierdaagse inspiratieprogramma 
Aandachtig Organiseren. In de masterclasses wordt er aandacht besteed aan de problemen die u zelf tegenkomt in uw organisatie. Samen met de andere deelnemers gaat u op zoek naar verbeeldingsvolle manieren om met deze problemen om te gaan. Aan de hand van kunst en dialoog wordt getracht om uw 'ogen te openen' en opgedane inzichten te onderzoeken. U gaat naar huis met de benodigde inzichten en ervaringen om de kunst van de dialoog toe te passen op uw eigen complexe organisatievraagstukken. Klik hier om u in te schrijven.