Nieuwsbrief # 24 - oktober 2015

In deze oktober-editie leest u meer over de Celebranten opleiding, het symposium over rituelen, de conferentie Who is (rendered) responsible?, de gratis collegereeks van Harry Kunneman over de toekomst van humanistiek, de cursus Atlas.ti, een inleiding, de masterclasses Kritische organisatiefilosofie, het seminar over Gespreksvoering in Groepen in Zorg- en Welzijn en het inspiratieprogramma Zingeving en macht in organisaties.  

Celebranten opleiding

In september 2016 start de nieuwe eenjarige Celebranten opleiding van de Universiteit voor Humanistiek. Daarom besteden wij in het najaar aandacht aan de betekenis van nieuwe rituelen middels het symposium Nieuwe rituelen in een veranderende samenleving op dinsdag 17 november. Sprekers zijn: Margaret Holloway, Peter Nissen, Anne Goossensen, Joanna Wojtkowiak en Ida van der Lee. Voor informatie en aanmelding klik hier. Tevens organiseert Allerzielen Alom samen met kunstenares Ida van der Lee op 28 oktober een avond met rituele kunstvormen rondom Allerzielen. Neem voor alle details een kijkje op deze website.  

Conference Who is (rendered) responsible?

Op 4 en 5 november vindt de internationale conferentie Who is (rendered) responsible? Responsibilization and dependency in a changing welfare state plaats. Met keynotes van dr. Thomas Biebriecher (Goethe Universität, Duitsland) en prof. dr. Helen Kohlen (Philosophical-Theological University of Vallendar, Duitsland). Co-referaten zijn er van prof. dr. Tineke Abma (VU University Medical Center) en prof. dr. Trudie Knijn (Universiteit Utrecht). Voor meer informatie en aanmelding zie hier

Gratis collegereeks: de weg naar een nieuwe menswetenschap

Van oktober 2015 tot maart 2016 verzorgt Harry Kunneman (hoogleraar sociale filosofie aan de UvH) een twaalfdelige openbare collegereeks over de toekomst van humanistiek. De menswetenschappen hebben lange tijd gefunctioneerd als bron van maatgevende antwoorden op de vraag naar de mens en de weg gewezen naar een humane samenleving. Zij weten echter niet goed raad met de toenemende maatschappelijke destabilisering. Dominante paradigma’s maken onvoldoende contact met de nieuwe complexiteit van onze tijd, in het bijzonder de ethische en morele vragen die daarmee verstrengeld zijn. In deze collegereeks verkent Kunneman blokkades en openingen voor een nieuwe menswetenschap. Klik hier voor data en tijden.  

Atlas.ti, een inleiding

Data analyseren met behulp van atlas.ti? Dit kan op 5 en 12 november met de cursus Atlas.ti, een inleiding. In deze cursus leert u alle 'ins and outs' van het data-analyse programma. Aan bod komt het omzetten van eigen databestanden in Atlas.ti, het organiseren en doordenken van de data en het gebruik van memo's. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig data te verwerken en analyseren. Zie hier voor meer details.  

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

Behoefte om te filosoferen over organisaties én nog tijd over dit najaar? Dan kunt u zich nog aanmelden voor de masterclasses Kritische Organisatiefilosofie die op 26 oktober van start gaat. In deze vierdaagse staat het (helder) denken over organisaties centraal. Aan bod komen thema's als maakbaarheid en sensibilisering, het taalgebruik in organisaties en helderheid en complexiteit in organisaties. Alle informatie kunt u teruglezen op onze website. 

Seminar Gespreksvoering in Groepen in Zorg- en Welzijn

Op vrijdag 20 november vindt het seminar Gespreksvoering in Groepen in Zorg- en Welzijn plaats. Deze middag staat in het teken van gespreksvoering in groepen in zorg en welzijn: ontwikkelingen in het onderwijs in de zorg- en welzijnsector, het uitwisselen van (onderwijs) ideeën en ervaringen in dit gebied en kennismaking met het boek 'gespreksvoering in groepen, succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn.’ Met lezingen van onder andere prof. dr. Joep Dohmen (lector Bildung, HVO) en Marco Stralen (social worker van het jaar 2014). Toegang is gratis, tickets zijn hier verkrijgbaar. 

Zingeving en macht in organisaties 2016

Op 14 april 2016 start de achtste editie van het inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties. In deze vijfdaagse verkent u aan de hand van filosofische colleges en inspiratiepractica op welke wijze thema's als zingeving en macht in uw werk een rol spelen. Bekijk alle informatie op onze website