Nieuwsbrief # 23 - September 2015

De vakantie is voorbij en het einde van de zomer in zicht. Met nieuwe energie toe aan verdieping en reflectie ten aanzien van uw professionaliteit? In de herfst gaan er bij Zingeving & Professie weer een aantal programma's van start die u hierbij kunnen ondersteunen. Zo starten in oktober de inspiratieprogramma's Moreel Leiderschap, Begeleiding bij Levensvragen, de masterclasses Kritische Organisatiefilosofie en het nieuwe inspiratieprogramma Aandachtig Organiseren. In november vindt het symposium over nieuwe rituelen plaats en is er de tweedaagse cursus Atlas.ti, een inleiding. In deze nieuwsbrief een overzicht van het najaarsprogramma.  

Impressie: Opening Academisch Jaar

Op maandag 31 augustus opende rector prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders het academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek. Centraal stond de betekenis van rituelen. Gastspreker was dr. Edwin van Leeuwen (School for Psychology and Neuroscience aan de University St. Andrews, Schotland). Hij verricht onderzoek naar chimpansees en sprak over de rituele handelingen die zichtbaar zijn bij deze apen. Columns werden uitgesproken door uitvaartbegeleider Wouter Jongstra en masterstudente Sophie Albers. Alle foto's, lezingen en columns zijn hier terug te lezen.  

Moreel Leiderschap

Op 26 oktober gaat het nieuwe inspiratieprogramma Moreel Leiderschap van start. In de vier masterclasses onderzoekt u aan de hand van de leiderschapsvisie van Mandela uw eigen politieke moreel kompas.Tijdens de training werkt u aan een persoonlijk program waarin u uw eigen leiderschapsvisie uitwerkt. Zo kunt u in de toekomst vanuit eigen waarden invulling geven aan leiderschap. Voor meer een uitgebreide beschrijving van het programma zie hier

Begeleiding bij Levensvragen

Op zoek naar nieuwe begeleidingsvormen? Het vijfdaagse inspiratieprogramma biedt de mogelijkheid om het eigen begeleidingsrepertoire uit te breiden. Aan bod komen muziek en klank, films en romans, symbolen en rituelen bij afscheid en creatieve werkvormen als boetseren. Het inspiratieprogramma start 26 oktober en is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers. Alle informatie over het programma is te vinden op onze website.  

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

Op 26 oktober gaan de masterclasses Kritische Organisatiefilosofie weer van start. In deze vierdaagse staat het (helder) denken over organisaties centraal. Aan bod komen thema's als maakbaarheid en sensibilisering, het taalgebruik in organisaties en helderheid en complexiteit in organisaties. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Nieuwe data: Aandachtig Organiseren

Op 29 oktober start het nieuwe programma Aandachtig Organiseren. Deze vierdaagse masterclasses staan in het teken van aandacht, verbeelding en dialoog bij de omgang met complexe vraagstukken uit organisaties. De (complexe) problemen die u tegenkomt in uw organisatie zijn het uitgangspunt van de masterclasses. Samen met andere deelnemers onderzoekt u welke verbeeldingsvolle manieren er zijn om met deze problemen om te gaan. Zo verkent u wat goed organiseren is in de context van uw organisatie. Voor data en meer informatie zie hier

Symposium: Nieuwe Rituelen

Op dinsdag 17 november organiseert de UvH een internationaal symposium over nieuwe rituelen in seculiere en pluralistische contexten. Rituelen komen in alle culturen voor en zijn belangrijke pijlers voor sociale, psychologische en levensbeschouwelijke betekenisprocessen. Terwijl traditionele rituelen grotendeels verdwijnen uit onze cultuur, ontstaan er tegelijkertijd nieuwe rituele praktijken.Wat zijn de betekenissen van nieuwe rituelen? Hoe kunnen rituelen om een goede manier worden vormgegeven in een seculiere, interreligieuze context? Voor sprekers en meer informatie klik hier.

Atlas.ti, een inleiding

Terug van weggeweest is de tweedaagse cursus Atlas.ti, een inleiding. In deze cursus leert u alle 'ins and outs' van het data-analyse programma Atlas.ti. Aan bod komt het omzetten van eigen databestanden in Atlas.ti, het organiseren en doordenken van de data en het gebruik van memo's. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig data te verwerken en analyseren. De cursus vindt plaats op donderdag 5 en 12 november, zie hier voor alle details.