Nieuwsbrief #21 - Februari 2015

In deze eerste nieuwsbrief van 2015: een lezing Harry Kunneman in de reeks Eminente Denkers, het nieuwe inspiratieprogramma Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap, een internationale conferentie met Jessica Benjamin, het eendaagse programma Van Basis tot Gevorderd Trainen én de nieuwe Celebranten Opleidinig. 

Nieuwe celebranten opleidingZingeving & Professie is samen met de Universiteit voor Humanistiek bezig is om een post-academische Celebranten Opleiding te ontwikkelen. De opleiding sluit aan bij de toenemende behoefte in de maatschappij aan begeleiders
 van vieringen bij transitiemomenten. De opleiding richt zich op een inhoudelijke verdieping in de levensbeschouwelijke bronnen voor vieringen van transitiemomenten en op het begeleiden van de vormgeving van vieringen van belangrijke levensgebeurtenissen. Neem een kijkje op de site van Zingeving & Professie om te zien hoe u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen omtrent de Celebranten Opleiding

Lezingenreeks eminente denkers met Harry Kunneman

Op zaterdag 28 februari zal Harry Kunneman (Hoogleraar Sociale filosofie Universiteit voor Humanistiek) een lezing verzorgen in het kader van de Lezingenreeks Eminente Denkers van de Internationale School voor de Wijsbegeerte. Tevens zijn er bijdragen van André Wierdsma (Nyenrode Business Universiteit) en Henk Manschot (Universiteit voor Humanistiek). Aanmelden kan nog via deze link.

Wat kunnen we leren van Mandela?

Op 28 mei begint het nieuwe vierdaagse programma Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap. Een inspiratieprogramma voor leidinggevenden die vanuit eigen waarden invulling willen geven aan leiderschap. In het programma staat het meesterschapsmodel van Nelson Mandela centraal. Dit model wordt verbonden met het belang van veerkracht als voorwaarde voor goed leiderschap. Docenten zijn Martin Hetebrij, Joachim Duyndam en Bianca Lugten. Als deelnemer ontwikkelt u gedurende dit inspiratieprogramma een persoonlijk program waarin u reflecteert op casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk. Martin Hetebrij schreef het boek Politiek Meesterschap, vechten en verbinden volgens Mandela. Dit boek wordt in het inspiratieprogramma gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving van het programma zie hier.

Uitgelicht: van basis tot gevorderd trainen

Nieuw in ons aanbod is de eendaagse train-de-trainer Van Basis tot Gevorderd Trainen voor professionals die hun trainingskwaliteiten willen verbeteren. In de training komen verschillende vragen aanbod als: Welke doelgroep(en) hebben de deelnemers op het oog? Met welke randvoorwaarden hebben ze te maken? Wat heeft dat voor consequenties voor de gestelde doelstellingen? Wat betekent dat voor de duur en opbouw van de training? Welke (differentiatie in) werkvormen is nodig? Hoe bepalen we of de training succesvol is (geweest)? De training is geaccrediteerd door de SKGV. Klik hier voor meer informatie.

The Moral Third: Jessica Benjamin

Op 21 april is filosoof Jessica Benjamin in Nederland, daarom organiseren Waardenwerk, Stichting Psychiatrie en Filosofie en de Universiteit voor Humanistiek de eendaagse conferentie The Moral Third, Psychoanalyis, Witnessing and Repair. Benjamin heeft inmiddels al veel boeken geschreven zoals The Bonds of Love, Shadow of the Other en Beyond doer and done to. Zij zal in de ochtend een keynote verzorgen over de overkoepelende thema's van haar werk. In de middag is er plaats voor discussie met de zaal en reageren gerenommeerde denkers op haar verhaal. Aanmelden kan via de site van Stichting Psychiatrie en Filosofie.  

Agenda Zingeving & Professie

  • Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap Vierdaags inspiratieprogramma waarin centraal staat hoe u vanuit eigen waarden invulling kunt geven aan leiderschap. Start op 28 mei. Voor meer informatie zie hier.
  • Zingeving en Macht in Organisaties Vijfdaags inspiratieprogramma over de omgang met morele vragen in organisaties. Start op 23 april. Klik hier voor meer informatie. 
  • Motiverende Gespreksvoering Tweedaagse waarin u oefent in het motiveren van (mogelijk) minder gemotiveerde medewerkers. Data zijn 12 en 26 mei. Voor meer informatie zie hier. 
  • Van Basis tot Gevorderd Trainen Eendaagse train-de-trainer voor professionals die hun trainingskwaliteiten willen verbeteren. Datum is 20 mei. Voor meer informatie klik hier.