Nieuwsbrief #2 - oktober 2011

De dagen worden kort, de bladeren geel en het weer regenachtig. We bereiden ons voor op een hele koude winter. Gelukkig houden we onszelf warm met waarden in het werk. zingeving in organisaties en wervelende werkvormen! In deze nieuwsbrief impressies van het werk van Z&P'ers en ons najaarsaanbod. Veel plezier!

Inspiratiefiguren bij Movisie

Op 15 augustus 2011 verzorgde Bianca Lugten een inspiratietraining voor 15 medewerkers van MOVISIE. Tijdens deze training liet Bianca de deelnemers is gesprek gaan met hun eigen inspiratiefiguur. "Het is elke keer weer verrassend om te zien hoe snel mensen in de huid kunnen kruipen van hun inspiratiefiguur," vertelt Bianca, "en hoe ze daardoor hun persoonlijke waarden kunnen achterhalen. Bovendien inspireerde het ook om elkaars inspiratiefiguren te bekijken en te zien welke waarden iemand anders daaruit haalt." In de middag zijn de deelnemers met elkaar gaan kijken naar beleidsdocumenten. Niet vanuit de vraag wat er letterlijk kan, maar vanuit de vraag wat ze vanuit inspiratie zouden willen.

Workshop Waardenlogo voor Stichting Jeugdformaat

Op 16 september 2011 organiseerde Stichting Jeugdformaat een 'gezinshuisdag' voor alle gezinshuisouders, pedagogisch medewerkers en andere ondersteuners. De hoofdingrediënten voor deze dag waren kennismaken, uitwisselen, kracht en waarden. Na de lezing van Rob de Pagee van de Eigen Kracht Centrale gaf Kim Dusch een workshop 'Waardenlogo'. De deelnemers onderzochten welke waarden voor hen belangrijk zijn in het werk. 'Humor' en 'Passie' werden het meest genoemd. Na de lunch vertaalden zij hun waarden naar kleur en beeld en ontwierpen allemaal hun eigen waardenlogo. Zoals u ziet werken er een boel kunstenaars bij Stichting Jeugdformaat!

Vijf-jarig jubileum ZMO

Het inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties wordt dit najaar voor de vijfde keer georganiseerd! Op 3, 10, 17, 24 november en 1 december worden er weer interessante colleges gegeven door Harry Kunneman, Ruud Kaulingfreks, Joachim Duyndam, Martin Hetebrij en Joep Dohmen. Bianca Lugten vertaalt hun theorieën naar werkvormen die bruikbaar zijn in uw eigen werk.
Thema's die centraal staan tijdens de bijeenkomsten zijn macht en communicatie, metaforen voor uw organisatie, de kracht van voorbeeldfiguren, 'lantaarnpalen en kampvuurtjes' en levenskunst.
Onder het genot van een heerlijke maaltijd kan worden uitgewisseld met elkaar en de docent die college geeft.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kijk hier naar een uitgebreide programmaomschrijving, of meldt u aan door te mailen naar Kim Dusch.

Inleiding in Kwalitatief Analyseren

Wander van der Vaart verzorgt 24 en 28 oktober weer de cursus Inleiding in Kwalitatief Analyseren. "Door prakijkvoorbeelden en oefeningen wordt de theorie over onderzoek doen helder. Ook de tips voor het gebruik van Atlas.ti zijn handig. Het heeft mij over een drempel geholpen," schrijft een cursist in de evaluatie.
De cursus behandelt de grondbeginselen van kwalitatief onderzoek doen. U oefent het analyseren van een dataset vanuit verschillende invalshoeken.
Daaarnaast komt aan de orde:
* Verschillende stromingen in kwalitatief onderzoek;
* Opslag en verwerking van data;
* Analyse met softwareprogramma’s;
* De kwaliteit van data, analyse en conclusies.
Kijk hier voor praktische informatie of meldt u aan door te mailen naar Kim Dusch.

Schuif gezellig aan bij het Kanteldiner

Naar aanleiding van het nieuwe boek van Tonja van den Ende (Waarden aan het werk) organiseren wij op 15 december 2011 een Diner Pensant rondom Kantelmomenten.
Onder begeleiding van Bianca Lugten en Tonja van den Ende gaat u tijdens het Diner Pensant met elkaar in gesprek over uw eigen casuïstiek, rondom kantelmomenten: Hoe gaat u in uw werk om met strijdige normen en waarden? Heeft u zelf voor een kantelmoment gestaan en wat heeft dat moment u vervolgens gebracht?
Het Diner Pensant biedt u een informele setting waarin u, onder het genot van een goede maaltijd, tot een verdiepte uitwisseling kunt komen met andere professionals over zaken die u aan het hart gaan in uw werk.
Het nodigt u uit om actief na te denken en uit te wisselen met uw tafelgenoten.
Kijk hier voor meer informatie, of meldt u aan door te mailen naar Kim Dusch.