Nieuwsbrief #19 - September 2014

Na een lange vakantie is Zingeving & Professie terug met een vol najaarsprogramma! In deze september-editie onder andere een impressie van de 25ste opening van het academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek, een overzicht van het aanbod in het najaar én nieuwe data van het inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties in 2015. 

Impressies 25ste opening academisch jaar UVH

Op maandag 1 september was prof. dr. Trudy Dehue gastspreker tijdens de 25ste opening van het academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek. Zij hield de lezing PDF-bestandDe paradox van lifestylepolitiek waarin Dehue pleit voor meer openheid en democratie in wetenschapsbeoefening. 
Prof. dr. Joep Dohmen reageerde op Dehue met het slotwoord PDF-bestandHet verbeteren van mensen. Verder waren er columns van drs. Ruud Meij en masterstudent Thomas van Kampen. Een impressie van de middag kunt u op de website van de UvH lezen.

Begeleiding bij Levensvragen gaat van start

Op vrijdag 26 september gaat het inspiratieprogramma Begeleiding bij Levensvragen van start. Dit zesdaagse programma is speciaal ontwikkeld voor geestelijk begeleiders en verzorgers, categoriaal pastores en voor andere humanistici, theologen en levensbeschouwelijke werkers, coaches en docenten die mensen begeleiden bij hun levensvragen. In de bijeenkomsten staan twee vragen centraal; 'welke eigentijdse werkvormen kunnen uw werk verrijken?' en 'Hoe wordt en blijft u geïnspireerd?' Bent u nog op zoek naar creatieve werkvormen in uw werk dan kunt u zich hier aanmelden. 

AN INQUIRY INTO THEORIES OF PRACTICE

Volgende week woensdag en donderdag (24 en 25 september) vindt het internationale congres An inquiry into theories of practice plaats. Centraal in practice theory staat de spanning tussen actor en systeem. Het voorstel in de practice theory is om handelen (en het passiever 'ondergaan') als een praktijk op te vatten waarbij mensen, maar ook materie (zoals een systeem, of de architectuur, of de routing) als actor naast elkaar optreden. Keynote speakers zijn de Brits-Italiaanse hoogleraar Davide Nicolini en de Duitse hoogleraar Robert Schmidt. Twee vooraanstaande academici die de practice theory ieder op eigen wijze hebben verder gebracht en die ieder ook empirisch onderzoek doen. Aanmelden kan voor één of voor twee dagen. Klik hier voor alle informatie.

In wetenschap van de ziel

Op 30 september 2014 neemt Ton Jorna afscheid van zijn werk als docent Geestelijke Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Dit afscheid krijgt vorm in een symposium In wetenschap van de ziel in de Geertekerk, te Utrecht. Met lezingen van filosoof dr. Gerard Visser, psychiater prof. dr. Arjan Braam, Jungiaans analytisch therapeut drs. Sophie Verheij en hoogleraar Zorgethiek prof. dr. Carlo Leget. Dagvoorzitter is hoogleraar Informele Zorg prof. dr. Anne Goossensen. Dana de Vries verzorgt de muzikale intermezzi met de cellosuites van Bach. Aanmelden kan hier

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

Op dinsdag 7 oktober starten de Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie. In deze vierdaagse reeks verheldert u uw visie op organisaties door gezamenlijk het gedachtegoed van filosofen Ruud Kaulingfreks, Edu Feltmann en Harry Kunneman over organiseren en organisaties tegen het licht te houden en daarover kritisch onderzoekend te filosoferen. Lees hier alle informatie over het programma, data en aanmelding.

Nieuw inspiratieprogramma moreel leiderschap

Op 9 oktober begint het nieuwe vierdaagse programma Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap. Een inspiratieprogramma voor leidinggevenden die vanuit eigen waarden invulling willen geven aan leiderschap. In het programma staat het meesterschapsmodel van Nelson Mandela centraal. Dit model wordt verbonden met het belang van veerkracht als voorwaarde voor goed leiderschap. Docenten zijn Martin Hetebrij, Joachim Duyndam en Bianca Lugten. Als deelnemer ontwikkelt u gedurende dit inspiratieprogramma een persoonlijk program waarin u reflecteert op casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk. Voor een uitgebreide beschrijving van het programma zie hier.

Nieuwe data Zingeving en macht in organisaties in 2015

In 2015 zal het inspiratieprogramma Zingeving en Macht in Organisaties weer plaatsvinden. Dit vijfdaagse programma daagt u uit te verkennen op welke wijze de thema’s zingeving en macht in uw eigen werk een rol spelen.

U leert om de complexiteit in organisaties niet alleen als een probleem te zien, maar ook als een bron van verwondering en creativiteit. Vanuit filosofische en organisatietheorieën krijgt u instrumenten voor de praktische toepassing hiervan in uw eigen werk. Data zijn: 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni en 18 juni 2015.

Academisch Schrijven en Publiceren

Ook bekend zijn de data van Academisch Schrijven en Publiceren in 2015. Op 18 februari 2015 start deze vijfdaagse cursus. Met deze training leert u in een overzichtelijke periode een Nederlandstalig artikel te schrijven van het gewenste niveau. Klik hier voor alle data en tijden.