Nieuwsbrief #17 - maart 2014

Beste ,

Na een bruisende start van het jaar met succesvolle diesviering, internationale conferentie, en de start van ons nieuwe programma Academisch Schrijven en Publiceren, kunnen we nu al weer uitkijken naar nog meer nieuws. In het najaar brengen we dit jaar maar liefst twee nieuwe programma's:
Inspirerende Begeleiding door Monique van Dijk en gastdocenten, en Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap door Martin Hetebrij en Joachim Duyndam. Momenteel leggen we de laatste hand aan de inhoud van deze programma's, maar nu vast een voorproefje...

In deze nieuwsbrief:

1. Terugblik op Dies Natalis en Lustrumconferentie
2. Nieuwe programma's dit jaar
3. Ons overige aanbod in 2014
4. Humanistieke media
5. Blog Bianca Lugten: veranderkunst

Een goede lente gewenst!

Zingeving & Professie

Terugblik op Dies Natalis en Lustrumconferentie


De eerste feestelijke activiteiten in ons Lustrumjaar liggen al weer een paar weken achter ons. Met trots kunnen we op de UvH terugkijken op prachtige ontmoetingen, toespraken en uitwisseling. Onder meer door de bijdragen van eredoctoren Prof. Amartya Sen, Prof. Joan Tronto en Prof. Carol Ryff. 

U kunt hier een indruk vinden van de Dies Natalis op 29 januari, en op deze pagina vindt u een indruk van de internationale conferentie op 30 en 31 januari. 

Nieuwe programma's dit jaar

Inspirerende begeleiding bij levensvragen

Een inspiratieprogramma voor geestelijk begeleiders, geestelijk verzorgers, categoriaal pastores en voor andere humanistici, theologen en levensbeschouwelijke werkers en docenten die mensen begeleiden bij hun levensvragen.
Doelstelling is kennis over en vaardigheden in nieuwe werkvormen voor begeleiding van zingevings-’gesprekken’, en een creatieve, geïnspireerde geest van de begeleider. Dat wil zeggen dat u nieuwe vormen van begeleiding krijgt aangereikt en er ook actief mee aan de slag gaat waardoor u ze aan den lijve leert kennen en kunt toepassen in uw werk met cliënten, patiënten, pastoranten en studenten/leerlingen. Belangrijke grondlaag hiervoor is uw eigen inspiratie (her)vinden en oppakken, om vanuit uw eigen bronnen en traditie uw werk te doen. 

De bijeenkomsten zijn op 5/9, 26/9, 10/10, 31/10, 21/11 en 12/12, van 10.00-15.30 uur.
Het programma kost 995,- euro, vrij van BTW.
Het programma zal bestaan uit 6 bijeenkomsten, en inhoudelijk ingaan op de volgende thema's: muziek, omgaan met rouw en verdriet, films en romans, nieuwe symbolen en rituelen, creativiteit en herinnering. Het programma wordt gecoördineerd door Dr. Monique van Dijk - Groeneboer, en gegeven door haarzelf en vier andere docenten van de UvH. 


Geestelijke Weerbaarheid en Moreel Leiderschap

Prof. Joachim Duyndam en Martin Hetebrij werken momenteel aan een programma over het vergroten van geestelijke weerbaarheid en moreel leiderschap. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de rol van voorbeeldfiguren, niet alleen de grote bekenden, maar ook strikt persoonlijke inspiratiefiguren. Het programma kent een inhoudelijk gedeelte en trainingsgedeelte, waar u actief zelf met de thema's aan de slag gaat. 


De geplande data zijn: 9/10, 30/10, 13/11 en 27/11, van 15.30-20.15 uur. 


De volledige inhoud van beide programma's zullen we binnenkort bekend maken, via deze nieuwsbrief, 
Twitter en onze website

Ons overig aanbod in 2014

 • Collegereeks humanistiek 3.0, met Carlo Leget, Merel Visse, Carmen Schuhmann, Robert van Boeschoten en Myrte van de Klundert. 
  Een toegankelijke kennismaking met humanistiek.
  4 colleges voor 75 euro. 
  Vanaf 17 maart
  Lees hier alle informatie >>

 • Zingeving en Macht in Organisaties, met Harry Kunneman, Martin Hetebrij, Ruud Kaulingfreks, Joachim Duyndam, Hans Alma en Bianca Lugten.
  Een inspiratieprogramma rond morele vragen in organisaties, toegepast op uw eigen werksituatie. Met een college- en trainingsgedeelte
  Vijf bijeenkomsten vanaf 17 april
  Lees hier alle informatie >>

 • Masterclasses Kritische organisatiefilosofie, met Harry Kunneman, Ruud Kaulingfreks en Edu Feltmann. 
  Oefeningen in helder denken over organisaties.
  Zal in het najaar gegeven worden. Exacte data worden binnenkort bekend gemaakt.
  Lees hier de inhoud van het programma >>Humanistieke media


Waardenwerk
Wat voorheen het tijdschrift voor Humanistiek was is enige tijd geleden overgegaan in Waardenwerk. Het doel van het tijdschrift is om professionals uit de praktijk en wetenschap bij elkaar te brengen in gesprekken over normatieve professionaliteit. Nieuwsgierig naar de inhoud? Of misschien wel een goed idee voor een bijdrage? Wees welkom.Kijk hier voor voor meer informatie over Waardenwerk >>
Humaniseren.nl
Docenten en studenten van de richting Kritische Organisatie- en Interventiestudies houden zich al jaren bezig met allerlei vernieuwende en kritische organisatietheorie en -praktijken. Het de website www.humaniseren.nl willen ze de kennis en ervaring toegankelijk maken voor een breed publiek, met het doel op kennis te delen, gesprek op gang te brengen en wellicht nieuwe onderzoeksonderwerpen te ontdekken. De website hoopt zo een virtuele ontmoetingsplek te worden, waar theorie en praktijk elkaar nog meer vinden. U ben van harte welkom om mee te denken en praten!  

De redacteuren van de website, Robert van Boeschoten en Myrte van de Klundert, verzorgen ook een college in de Humanistiek 3.0 collegereeks op 16 juni. Kijk hier voor meer info >>

Blog: Veranderkunst, werken vanuit het ongewisse, door Bianca Lugten


Bianca Lugten, docent existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden aan de UvH en trainster in het programma Zingeving en Macht in Organisaties, schrijft over veranderen. Maar dan vanuit het perspectief van zichzelf als veranderkunstenaar. Wat betekent veranderen dan voor haar?


"Het voelt als een leren via een orde die zich van te voren niet zomaar zonder meer laat kennen."

Lees hier het hele blog >>