Nieuwsbrief #12 - februari 2013

Hallo!

Het woord aan het begin van 2013 is wat ons betreft nieuw. Humanistiek heeft zich onlangs op haar verjaardag gepresenteerd in vernieuwde vorm onder het thema Humanistiek 3.0. Drie nieuwe leerstoelgroepen presenteerden en bespraken met de bezoekers hun plannen voor de komende jaren.


Carlo Leget, leerstoelhouder Zorg & Welzijn.

En ook bij Z&P hebben we van alles nieuws. Ten eerste gaan we voortbordurend op het thema Humanistiek 3.0, een reeks colleges organiseren.  Iedere tweede maandag van de maand een college van een van onze docenten, waarin de nieuwste ontwikkelingen op zijn of haar vakgebied worden gepresenteerd. En dat voor een zeer toegankelijke prijs. Ten tweede gaan de Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie weer van start, zij het in compactere vorm, zodat het voor deelnemers beter in te plannen is. Ten derde hebben we samen met Simone Nijboer de training Ondernemen met bezieling ontwikkeld, speciaal voor al die ZZP'ers die als coach, geestelijk verzorger of trainer aan slag zijn om een bezielde en succesvolle praktijk op te bouwen. 


Maar uiteraard is er naast al dat nieuws ook genoeg 'ouds en vertrouwds' in de aanbieding, om u als professional te helpen met meer zingeving, kennis en handvatten aan het werk te gaan. Graag tot ziens bij één van onze trainingen of bijeenkomsten. 

Terugblik op de Dies Natalis

Op 29 januari werd de UvH 24 jaar, en dat vierden we met een druk bezochte middag rond het thema Humanistiek 3.0. De drie nieuw gevormde leerstoelgroepen Culturele Dynamiek, Grondslagen & Methoden en Zorg & Welzijn, presenteerden zichzelf en hun plannen voor de komende tijd. In de workshops werden een aantal onderzoeksthema's actief verkend en besproken, onder begeleiding van UvH-docenten en onderzoekers. 

Ook werd de Leo Polak scriptieprijs uitgereikt aan Elize de Mul en Gauwain van Kooten Niekerk, met twee scripties over film en zingeving. 
Kijk hier voor een foto-impressie van de middag >>  

Nieuw: Humanistiek 3.0: de collegereeks

Benieuwd naar de nieuwste ideeën, theorieën en ontwikkelingen in de humanistiek? Kom dan naar onze Humanistiek 3.0 Collegereeks. Iedere tweede maandagavond van de maand organiseren we een publiekscollege verzorgd door een van de leden van onze wetenschappelijke staf.

 

Op 11 maart de eerste editie, verzorgd door Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, rector magnificus van de UvH. Haar college is getiteld Vertrouwen in de toekomst, en zal gaan over het belang van vertrouwen hebben in individuele mensen. 


Tijden: 19.00-20.30, zodat u eventueel na uw werk direct door kan. In de kantine van de UvH is de mogelijkheid een broodje en een kop soep te bestellen. 

Kosten: 25 euro per college, alle vier colleges voor 75 euro. 
Kijk op de webpagina voor beschrijvingen van alle colleges en praktische informatie >>


Nieuw: Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

 

Een uniek inspiratieprogramma voor organisatieadviseurs, managers en professionals die zich willen oefenen in ‘helder denken’ over organisaties.

Helder denken over organisaties, maar vooral ook in organisaties, is van groot belang. Onze samenleving maakt een turbulente overgangsfase door: allerwege neemt de complexiteit toe en de toekomst is ongewis. Daardoor bevinden veel organisaties zich in een semipermanente toestand van ‘verandering’ en ‘vernieuwing’. Maar die ogenschijnlijke dynamiek maskeert in veel gevallen een verlegenheid en soms zelfs wanhoop. Wat is de koers die we moeten varen? Welke waarden en ideeën kunnen daarbij richtinggevend zijn?
Verwante vragen doen zich voor op het niveau van het persoonlijke leven. Ook daar is de complexiteit groot en is verhelderend denken van groot belang. Maar ook hier zijn schijnhelderheid en verhulling eerder regel dan uitzondering. Dat is niet verwonderlijk. Helderheid verkrijgen over de vragen ‘Wat wil ik echt van mijn leven maken? Waar gaat het me ten diepste om? Wat geeft mijn leven daadwerkelijk kleur en diepgang?’ kan ingrijpende consequenties hebben. En niet alleen op het niveau van persoonlijke relaties, maar ook op het niveau van werken en organiseren. Hier raakt de vraag naar helder denken over organisaties de vraag naar persoonlijke helderheid. 

Deze masterclasses beginnen met een interactieve beschouwing, gegeven door drie organisatiefilosofen. Dit zijn achtereenvolgens dr. Ruud Kaulingfreks (Universiteit voor Humanistiek), dr. Edu Feltmann (IGOP) en prof. dr. Harry Kunneman (Universiteit voor Humanistiek). 
Na het college volgt het trainingsgedeelte, begeleid door drs. Jantine Maaskant. Dit gedeelte geeft antwoord op de vraag: ‘wat kun je er nu mee in de eigen werksituatie?’ 


Data: 21 maart, 25 april, 16 mei en 20 juni
Kosten: 1475,- inclusief materiaal en diner tijdens eerste drie bijeenkomsten
Kijk op de webpagina voor alle inhoudelijke en praktische informatie >>

Nieuw: Ondernemen met bezieling

Je wilt als zelfstandige een praktijk opzetten, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger of als coach. Maar hoe pak je zoiets aan? In je opleiding heb je vakinhoudelijk erg veel geleerd. Maar hoe je daarmee een zelfstandig bedrijf opbouwt, is een heel andere vraag. 

In deze training gaat u aan de slag om antwoord te krijgen op een aantal belangrijke vragen die u helpen uw eigen onderneming beter in de markt te zetten, waarbij u als ondernemer stevig en bezield werkt in en aan uw eigen praktijk. 

Docente Simone Nijboer is auteur van het onlangs verschenen boek Ondernemen met bezieling (2012, Ten Have). Zij geeft trainingen en individuele coaching aan mensen die met mensen werken; die spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en het dagelijkse, werkzame leven willen integreren; en die hun eigen praktijk tot bloei willen brengen.


Data: 5 en 19 april, 10-17 uur
Kosten: 675 euro incl. lunch en boek. Bij boeking voor 11 maart: 625 euro. 
Meer informatie over de inhoud van de training >>


Overig programma-aanbod

Atlas.ti, een inleiding
Tijdens deze cursus leert u Atlas.ti te gebruiken. Atlas.ti is een software programma waarmee u uw data (interviews, teksten, grafieken, geluidsfragmenten) systematisch kunt analyseren. 

Data: 1 en 8 maart, 10 - 17 uur
Kosten: 575 euro, incl. lunch en materiaal 
Docent: drs. Elise van Alphen
Meer informatie >>


Wervelende Werkvormen: De sleutel tot leukere en effectievere bijeenkomsten.
Werkt u altijd met dezelfde werkvorm en bent u op zoek naar iets anders?
Wilt u mensen dingen leren op een manier die bij ze aansluit?
Bent u op zoek naar meer variatie en creativiteit in begeleidingsvormen?
In deze korte cursus leert u hoe u als groepsbegeleider uw bijeenkomsten leuker en effectiever kunt maken. U breidt uw repertoire aan werkvormen uit en u leert wanneer welke werkvorm passend is. Ook leert u zelf werkvormen ontwikkelen. Aan de hand van actuele casuïstiek zal hiermee geoefend worden. 
Data: 7 en 28 mei, 10-17 uur
Kosten: 675 euro, incl. lunch
Docent: drs. Lotte Huijing
Meer informatie>>


Zingeving en Macht in Organisaties
In het najaar zullen we weer een ronde organiseren van dit succesvolle inspiratieprogramma. U kunt zich vast opgeven als geïnteresseerde, dan nemen we contact met u op zodra de data bekend zijn. 
Stuur daarvoor een bericht naar zingevingenprofessie@uvh.nl 
Kijk hier voor de inhoud van het programma.