Nieuwsbrief #1 - september 2011

Met de nieuwe website verschijnt deze maand ook onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. Na een rustige, regenachtige zomer zijn we er weer klaar voor om de laatste maanden van het jaar weer volop activiteiten te organiseren, voor ieder wat wils!
We stellen feedback erg op prijs, dus mocht u opmerkingen hebben kunt u deze mailen naar zingevingenprofessie@uvh.nl

Waarden aan het werk

Hoe gaat u in uw werk om met strijdige normen en waarden?
Welke keuze maakt u als niet direct duidelijk is welke de beste is?

In haar nieuwste boek Waarden aan het werk. Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals, schrijft Tonja van den Ende over de groeiende complexiteit van het doen van goed werk.
Naar aanleiding van de verschijning van het boek organiseren wij op 15 december 2011 een diner pensant rondom het thema kantelmomenten.
Lees meer >>

Symposium Existentiële Eenzaamheid

Wat is eenzaamheid precies?
En hoe kunt u er in de praktijk mee omgaan?

Eenzaamheid wordt vaak gezien als een gemis aan bepaalde sociale relaties. Het blijkt echter dat mensen zich eenzaam kunnen voelen, ongeacht de relaties die ze hebben. Eenzaamheid is dan een zingevingsprobleem.
Op 28 september 2011 organiseert de UvH in samenwerking met Zingeving & Professie en Coalitie Erbij het sympsium Existentiële Eenzaamheid en Zingeving, voor professionals die in hun werk te maken hebben met eenzaamheid.
Lees meer >>

Workshop Sparky Thinking

Is een sneeuwvlokje oneindig? En uw fantasie? Of een oplaadbare batterij?
Wat zou u willen vragen aan een bloemkool?

Deze prikkelende vragen worden u onder andere gesteld in de workshop Sparky Thinking op 29 september 2011. Door middel van kinderfilosofie kunt u uw denken aanscherpen en een interser contact met uw directe leefwereld bewerkstelligen, wat bijdraagt aan zingeving.  
Lees meer >>

Kwalitatief Onderzoek

Hoe kunt u een goed interview afnemen?
Hoe gebruikt u het programma Atlas.ti om uw data te analyseren?
Welke methoden van kwalitatieve analyse zijn er en welke is geschikt voor uw onderzoek?

Dit najaar bieden wij weer drie cursussen aan op het gebied van het doen van kwalitatief onderzoek:
1. Atlas.ti, een inleiding
2. Het kwalitatief interview
3. Inleiding in Kwalitatief Analyseren
Lees meer >>

Inspiratieprogramma Zingeving & Macht in Organisaties

"Het programma ZMO brengt je op andere gedachten. Het is grensverleggend in je eigen denken." - deelnemer ZMO voorjaar 2011

Hoe gaat u in uw organisatie om met morele vragen?
Met macht en communicatie?
Hoe kunnen betrokkenheid en inspiratie leiden tot een beter resultaat?
In het programma Zingeving & Macht in Organisaties worden deze vragen behandeld aan de hand van colleges door vijf gerenommeerde denkers van de UvH en een aansluitend inspiratiepracticum waarbij u werkt met vragen uit uw eigen praktijk.
Lees meer >>

Cursus Wervelende Werkvormen

Wilt u eens andere werkvormen gebruiken dan u normaal doet?
Bent u op zoek naar meer creativiteit in begeleidingsvormen?

In de cursus Wervelende Werkvormen leert u uw repetoire aan werkvormen uitbreiden en oefent u met het ontwikkelen van nieuwe werkvormen.
Lees meer >>

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie verplaatst!

De start van de masterclasses Kritische Organsatiefilosofie is verplaatst!

Op 4 november is de introductiedag en de eerste tweedaagse is op 1 en 2 deember 2011. De andere data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
U kunt zich nog inschrijven!

Wat zijn zinnige conflicten in uw werk?
Wat zijn uw inspiratiebronnen en plekken-der-moeite?
Hoe noodzakelijk is uw werk?

Deze en andere vragen worden besproken in de masterclasses. U leert aan de hand van origineel gedachtegoed van verschillende denkers uw denken over organisaties verhelderen. Aan de hand van uw eigen praktijk gaat u met elkaar in gesprek.
Lees meer >>

Cursus Zin in Lesgeven

Raakt u uw leerlingen? Steken ze wat op in uw les?
Wat doet u om zin in uw werk te behouden voor uzelf en uw omgeving?
Hoe gaat u om met onderwijshervormingen en hoge eisen?

In de cursus Zin in Lesgeven gaat u aan de slag met deze vragen door oefeningen, trainingactiviteiten en onderzoekend in uw eigen praktijk kijken.
Lees meer >>

Z&P organiseert deze cursus in samenwerking met 

Gespreksatelier Gesprekken die Spreken

Wat voor vragen stelt u? En hoe?
Wat is de eerste indruk die u achterlaat?
Welke verschillende stemmen vertegenwoordigt u?
Hoe kunt u zinvol vergaderen?

In het gespreksatelier Gesprekken die Spreken gaat u uw eigen communicatie onderzoeken op vanzelfsprekendheden, vooronderstellingen en plekken der moeite. Er is ruimte voor zelfreflectie en voor vrijmoedig oefenen met verschillende gespreksvormen met anderen.
Lees meer >>