Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

030 239 0100 (di t/m vrij)

zingevingenprofessie@uvh.nl

Verkoop je ziel

Marketing voor inhouds-organisaties (en andere subsidie-afhankelijken)

Door Mark Bos


Nu overal de subsidiekranen van boven een beetje strakker gedraaid worden, moeten veel organisaties nieuwe manieren verzinnen om dat extra beetje binnen te harken. Ineens moet er nagedacht worden over businessmodellen die voorheen tamelijk vanzelfsprekend waren; reorganisaties vliegen je om de oren. De taal van de markt doet daarmee haar intrede in inhoud-gedreven werelden die traditiegetrouw niet zo graag woorden als klant, product en marketing in de mond nemen. Tenzij vergezeld van een zuur gezicht en cynisch lachje.

Maar, zo vies hoeft het niet te zijn.


Natuurlijk gaat het op (bijvoorbeeld) een universiteit om de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, en niet om het zo goed mogelijk verkopen daarvan. De kern van het zure gezicht bij markt-termen is de gedachte dat goede inhoud waardevol is in zichzelf: een goed boek, goed fundamenteel onderzoek. En niet om de waarde die het heeft voor de ‘gebruiker’ die er mogelijk voor wil betalen. Een terechte zorg, want er is een groot risico van verlies van inhoud en kwaliteit. Zo heeft sommig gesponsord onderzoek wel zeer dubieuze vraagstellingen en resultaten.

En doordat de media smullen van dit soort berichten, heeft het ook niet zo’n best effect op de publieke opinie.


Maar, dit hoeft niet meteen te betekenen dat alle inzichten rond marketing en commercie overboord moeten. Het is ook kritiek die gebaseerd is op een verkeerde aanname, namelijk dat het omvormen van kwalitatieve inhoud naar voor klanten bruikbare vormen altijd afbreuk doet aan de kwaliteit. Dat als (bijvoorbeeld) universiteiten verbondjes aangaan met opdrachtgevers en klanten die niet snappen wat kwaliteit is, de onderzoeksagenda wordt overgeleverd aan de grillen van de markt. En ze daarmee hun ziel verkopen. 

 


 

Als we echter het begrip marketing wat breder zien dan in een nauwe commerciele definitie van ‘spullen verkopen waar niemand op zit te wachten’, dan zouden we er zomaar wat aan kunnen hebben.

Marketing gaat tegenwoordig namelijk niet meer alleen over reclame maken en standaard spullen verkopen aan standaard klanten. Het gaat vooral over jezelf als organisatie zo goed mogelijk neerzetten, zodat mensen zin hebben om met je samen te werken. Daarvoor dans je niet naar de pijpen van koning klant, maar vertel je wie je bent in een taal die voor anderen herkenbaar is. De inhoud blijft hetzelfde, maar de vorm wordt aantrekkelijker en begrijpelijker. Marketing is daarmee niet veel anders dan goed communiceren. Je boodschap zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontvanger door inhoud en vorm samen te laten vallen.


Dit is een kunst die veel organisaties die leefden op de goede wil van overheid of andere gulle gevers nog beter kunnen beheersen. De kunst afkijkend van marketingprofessionals (met dank aan het geweldige  adviesbureau Conflict), denk ik dat er vooral één boodschap is die veel inhouds-clubs beter moeten leren communiceren: de waarde die hun inhoud toevoegt. En nee, ik bedoel niet alleen economische waarde, maar ook maatschappelijke waarde, intellectuele, culturele of misschien zelfs spirituele waarde. Wat hebben mensen er aan dat jij je hier mee bezig houdt? Waarom zou iemand zijn kostbare tijd, aandacht of geld aan je besteden?

 

En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Want je doet het altijd ergens voor, toch? Leg dat dan maar uit.

Misschien gaat iemand de complexe werkelijkheid beter begrijpen door je onderzoek, kan iemand op een andere manier z'n problemen aanpakken, raakt iemand geinspireerd, heeft iemand een realistischer kijk op zijn/haar mogelijkheden, of misschien neemt je kennis zelfs een probleem weg bij bepaalde doelgroepen. Een mooiere boodschap kun je bijna niet vertellen.


Dus, verkoop vooral je ziel. Verkoop waar je voor staat, waar je in gelooft en wat dat voor anderen kan betekenen. Niet aan de duivel, maar aan de samenleving, want die zit vol met mogelijke zielsverwanten.

Er is genoeg inspiratie te vinden om je op weg te helpen. Dit is een van mijn favorieten tot nu toe.

 

 

Mark Bos is programmacoördinator bij Zingeving en Professie, en studeerde in 2009 af aan de Universiteit voor Humanistiek.