Humanistiek voor de werkvloer

Hoe creëer ik een inspirerend werkklimaat?

Hoe verbind ik in mijn organisatie persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid met efficiency?

Hoe ontwikkel ik mij verder als professional?

Hoe draagt zingeving bij aan de weerbaarheid van mijn medewerkers?

Hoe kan zorg met meer aandacht voor mensen georganiseerd worden?      

       

Dat – en meer - zijn de uitdagingen waar professionals en hun organisaties voor staan. Enerzijds willen professionals en organisaties effectief en succesvol zijn, anderzijds willen zij meer ruimte geven aan trage vragen rond zingeving en ethiek. Die twee kunnen botsen, maar zij kunnen elkaar - mits op goede wijze ingezet - ook in positieve zin versterken. Vanuit de beroepspraktijk zien we dan ook een groeiende behoefte aan expertise op het gebied van ethiek en zingeving, vertaald in werkvormen die bijdragen aan een humane, succesvolle organisatie. Praktijkcentrum Zingeving & Professie van de Universiteit voor Humanistiek biedt deze expertise, door middel van training, coaching, opdrachtonderzoek en advies.

 

Onze expertise op het gebied van zingeving en humanisering is opgebouwd door een multidisciplinair team van wetenschappers dat zowel op theoretisch niveau als in de praktijk haar sporen heeft verdiend en uniek is in haar samenhang en veelzijdigheid. Het praktijkcentrum faciliteert de praktische toepassing van deze hoogwaardige wetenschappelijke kennis en bemiddelt tussen behoefte of vraag van deelnemers en opdrachtgevers enerzijds en de wetenschappelijke staf anderzijds. Daardoor is de inhoud van de diensten van het centrum van hoog niveau én realistisch: het centrum biedt zowel bewezen als doorleefde kennis waarbij veel aandacht is voor complexiteit en lastige vragen.


Ons aanbod is ondergebracht in twee categorieën: voor individuele professionals en voor organisaties.


CELEBRANTEN OPLEIDING 


Belangrijk in het aanbod van Zingeving & Professie is de eenjarige Celebranten opleiding

  


                                                                            

Kijk hier voor het aanbod dat de komende periode gepland staat >>


'Jullie programma's verwoorden mijn ervaringen op de werkvloer, 

en geven er een nieuwe kijk op.' 


(M. Simonis, bezoeker collegereeks)