Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

030 239 0100 (di t/m vrij)

zingevingenprofessie@uvh.nl

Toetstheater

"Normaal ga ik helemaal moe naar huis na een conferentie; nu ben ik helemaal energiek en geïnspireerd!"


Het Toetstheater is opgericht in 1994 en gespecialiseerd in een vorm van educatief theater die gezamenlijke reflectie uitlokt. Van ‘oudsher’ heeft het Toetstheater veel affiniteit en ervaring met thema’s in de sfeer van moreel beraad. Wij verzorgen jaarlijks  tientallen optredens per jaar, waarvan de thema’s voortdurend meebewegen met de actualiteit.

De methode is gebaseerd op een vorm van forumtheater, ontwikkeld door Augusto Boal. De acteurs op het podium krijgen aanwijzingen uit het publiek voor een betere aanpak. Doordat ook deelnemers uit het publiek onderling verschillen in ziens- en werkwijze, roept dat vanzelf discussie op. Er wordt nagedacht, getwijfeld, geëxperimenteerd. Vooral daar waar morele vragen en ethische kwesties in het werk naar voren komen, en de ‘juiste’ manier van handelen niet eenduidig is, denkt het Toetstheater graag met u mee. 

 
De acteurs van het Toetstheater zijn of waren werkzaam in de zorg en kennen deze van binnenuit. De gespeelde situaties zijn  ontleend aan praktijkverhalen van zorgverleners of patiënten. De jokers hebben jarenlange ervaring als adviseur en opleider in de gezondheidszorg.
 
Belangrijke actuele thema’s in het repertoire van Toetstheater zijn: 

  • Geweld in de zorgrelatie 
  • Agressie en veiligheid 
  • Ontwikkelen van morele (beroeps)identiteit 
  • Betrekken van het netwerk bij kleinschalig wonen 
  • Ondersteuning van de eigen kracht van kwetsbare mensen
  • Ethische vragen in jeugdhulpverlening rond vechtscheiding  
  • Communicatie rond het levenseinde 
  • Wel of niet reanimeren? 
Klassiekers in het repertoire zijn de sketches met morele vragen rond de spanning tussen  enerzijds zorgzaamheid en verantwoordelijkheid, anderzijds respect voor autonomie.
 


Kosten en mogelijkheden

Het Toetstheater maakt altijd een voorstelling op maat. Zij beschikken over een omvangrijk eigen repertoire als basis.
De vraag begint vaak zo: “Wij zijn op zoek naar een manier om ons thema goed onder de aandacht te brengen, met zoveel mogelijk interactie met het publiek in de zaal. Kunnen jullie ons daarbij helpen?”
Acteurs en discussieleiders gaan op aangeven van de opdrachtgever aan de slag met voorbeelden. De sketches worden eerst getoetst bij de opdrachtgever, en daarna is het publiek aan zet! 

U kunt contact opnemen met  Anja Reterink voor meer informatie en het boeken van het Toetstheater (030 239 0103).
Kijkt u op de site van het Toetstheater voor meer informatie.

Vervolgmogelijkheden

Heeft u na een optreden van het Toetstheater in uw organisatie behoefte aan een vervolgaanbod, zoals een training op maat of workshop? Neem dan contact op met Zingeving en Professie. 


Lees hier PDF-bestandeen artikel over het Toetstheater in DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie.