Onderzoek & Advies

Zingeving & Professie bemiddelt tussen de onderzoeksvraag die in uw organisatie leeft en de expertise en inzet van onze wetenschappelijke staf. Wij  bieden verantwoorde en diepgaande analyses rond het versterken van zingeving en humanisering in uw organisatie. Onze bevindingen vertalen wij in concrete aanbevelingen tot beleid. Andersom zien wij de leerprocessen in uw organisatie als interessante bron voor de verdere ontwikkeling van onze theorieën. Opdrachtonderzoek is bij ons daarom altijd een proces van co-creatie.

 

Ook kunnen wij u adviseren over de thematische inhoud en daarbij passende werkvormen voor uw congres, symposium of teamdag. Inhoud en vorm worden altijd op elkaar afgestemd, zodat uw deelnemers na afloop geïnspireerd en met nieuwe energie hun werk tegemoet treden.

 

Onderzoek en advies

gedegen onderzoek en advies door humanistieke wetenschappers met praktijkkennis


Teamdag

een leerzame dag met een humanistiek accent

 

Serious Games

spelenderwijs met elkaar een goed gesprek voeren