Symposium: Rituele betekenissen: over de veranderingen van ritueel in deze tijd

De Celebranten Opleiding van het praktijkcentrum Zingeving & Professie aan de Universiteit voor Humanistiek organiseert op 3 april een symposium over rituele betekenissen in de huidige tijd. Tijdens deze middag zullen verschillende docenten van de Celebranten Opleiding vanuit hun discipline reageren op de vraag naar de zin en onzin van ritueel. Na afloop van het symposium mag de eerste jaargang celebranten 2017-2018 hun certificaten in ontvangst nemen. 


Het symposium richt zich op de vraag naar de betekenis van ritueel in onze samenleving. Wanneer is ritueel waardevol en wanneer verliest ritueel juist zijn betekenis? Rituele betekenissen kenmerken zich door het overstijgen van het alledaagse en het verbinden van verschillende mensen. De kracht van ritueel ligt bij de ervaring. Ritueel cultiveert emoties, het creëert een protocol hoe men zich hoort te gedragen bij collectieve en individuele overgangsmomenten. Tegenwoordig, hebben rituele voorschriften echter steeds meer plaats gemaakt voor nieuwe, diverse, persoonlijke en plurale invullingen van ritueel. Hoe verhoudt zich deze variëteit tot de werking van ritueel? Veranderen met deze nieuwe vormen ook de rituele betekenissen?

Aanmelden

Het symposium zit vol. 

Mocht u toch nog kans willen maken op een plekje, meldt u dan aan voor de reservelijst. 

Wij nemen contact met u op als er nog plaatsen vrij komen. Aanmelden kan via onderstaande button.

Het symposium is gratis toegankelijk.


Aanmelden Reservelijst Symposium

Sprekers

Programma

13:00-13:30 Introductie: Rituele effecten en gevaren: wanneer werkt ritueel?  
Joanna Wojtkowiak opent de middag met een betoog over de werking van ritueel. 

13:30-14:00 Zin of onzin van ritueel: een kwestie van verbinding? 
Sophie Albers kijkt vanuit praktijkvoorbeelden naar de werking van rituele processen.

14:00-14:30 Ritual studio art: de paradox van herhaling en vernieuwing in ritueel
Ida van der Lee gaat in gesprek met de zaal over haar project “Ritual studio art”. Tot hoeverre kun je ritueel bestuderen? En hoe werkt herhaling tegenover vernieuwing van ritueel? 

14:30-15:00 Pauze - Infomarkt met de nieuwe celebranten van de Universiteit voor Humanistiek 

15:00-15:45 Rituele betekenissen aan het einde van het leven 
Anne Goossensen, Jos Somsen & Marian van der Veen presenteren het nieuwe boek “Ontstollend steen. Rituelen aan het levenseinde”.
 
15:45-16:15 Uitwisseling/dialoog met de zaal 

16:15-16:30 Pauze – infomarkt nieuwe celebranten

16:30-16:45 “De geboorte van een sociaal vormgever – de celebrant als stratenmaker” Maaike Kluit deelt haar visie op het beroep van de celebrant.

16.45 – 17.00 Feestelijke uitreiking certificaten alumni Celebranten opleiding 2017 - 2018 

17:00-17:30 Borrel