Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

030 239 0100 (di t/m vrij)

zingevingenprofessie@uvh.nl

Praktijkcentrum Zingeving & Professie Celebranten Module 3. Rituelen bij afscheid

Module 3. Rituelen bij afscheid

Inhoud module 

Elk mens krijgt met verlies te maken. Rituelen kunnen helpen om het verlies een plek te geven. In deze module staan existentiële en sociale overgangen bij afscheid, verlies en rouw centraal. Er wordt ingegaan op de psychologie en sociologie van rouw. Rouw wordt hierbij niet opgevat als iets wat zich in het hoofd van een persoon afspeelt, maar als sociale emotie die ingebed is in sociale en culturele structuren. Er wordt daarom aandacht besteed aan collectieve rituelen, zoals herdenkingen, en de rol ervan in onze geglobaliseerde samenleving. Hoe kan een celebrant collectieve transitieprocessen begeleiden?


Daarnaast worden in deze module de nodige gespreks-, presentatie- en reflectievaardigheden getraind. Hierbij zijn de balans tussen het 'zichtbaar en onzichtbaar' zijn en het empathisch vermogen voor verschillende levensvisies van groot belang. Tijdens de bijeenkomsten wordt hier expliciet aandacht aan besteed. Deelnemers leren wat er nodig is om klanten zorgvuldig te interviewen en hoe zij dit verhaal van klanten kunnen verbeelden tot een ritueel. 


Data & tijdstip

De bijeenkomsten van de derde module vinden plaats op de volgende woensdagmiddagen van 13.00-17.30 uur.

6 september 2017

13 september 2017

20 september 2017

27 september 2017

4 oktober 2017

11 oktober 2017

Docenten 

Coördinator van deze module is dr. Nicole Immler. Zij is werkzaam als Universitair Hoofddocent Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. Herinneringen over de generaties spelen hierin een belangrijke rol. In de opleiding gaat Nicole Immler daarom niet alleen in op persoonlijke maar ook op collectieve rituelen. Nicole Immler is de coördinator van de module 'Rituelen bij afscheid'.

Docenten die verder verbonden zijn aan deze module zijn: prof. dr. Anne Goossensen en drs. Lotte Huijing


Verder naar module 4. Community skills en ondernemerschap 

Terug naar homepage