Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

030 239 0100 (di t/m vrij)

zingevingenprofessie@uvh.nl

Praktijkcentrum Zingeving & Professie Celebranten Module 1. Fundamenten voor de celebrant

Module 1. Fundamenten voor de celebrant

Inhoud module  

De basismodule ‘Fundamenten voor de celebrant’ geeft een eerste inleiding in de betekenis, functie en praktijken van rituelen in onze samenleving. Rituelen zijn belichaamde zinervaringen die ruimte creëren voor emoties, transities, gemeenschappelijkheid en zingeving. In deze module wordt het theoretische fundament voor de opleiding gelegd. Studenten krijgen kennis over de psychologische, sociale en culturele betekenissen van rituelen. Hierbij wordt steeds ook de link met de praktijk gelegd. 


Er wordt aandacht besteed aan overgangsmomenten tijdens de individuele levensloop (van geboorte tot dood). Tevens wordt er gekeken naar collectieve perspectieven. Vragen die in de module aan bod komen zijn: Welke existentiële vragen en thema’s komen in rituelen aan bod? Wat is een ritueel en uit welke elementen bestaan rituelen? Welke groepen en organisaties hebben behoefte aan rituelen? Op welke manier kunnen rituelen recht doen aan verschillende levensbeschouwingen, bijvoorbeeld tijdens collectieve herdenkingen?


De module bestaat uit zelfstudie, opdrachten en bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges, oefeningen met casussen, praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten. 

Data & tijden

De bijeenkomsten van de eerste module vinden plaats op de volgende dinsdagmiddagen van 13.00-17.30 uur.

14 februari 2017
21 februari 2017                   
28 februari 2017                               
7 maart 2017                              
14 maart 2017                                                          
21 maart 2017 


Thema's van de bijeenkomsten 

1. Eigentijdse rituelen in onze veranderende samenleving
2. Rituelen in historisch perspectief
3. Lichamelijkheid, zintuiglijkheid en materiële cultuur
4. De dynamiek van levensbeschouwing in rituelen
5. Kunst en verbeelding in rituelen

6. Reflectie op rituelen: van theorie naar praktijk


Docenten  

Coördinator van de module is dr. Joanna Wojtkowiak. Zij is Universitair docente aan de UvH op het gebied van Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding. Joanna is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen. Docenten die verder betrokken zijn bij deze module: prof. dr. Hans Alma, prof. dr. Laurens ten Kate en Ida van der Lee


Terug naar homepage celebranten opleiding

Verder naar Module 2. Rituelen bij het vieren van relaties