Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Zingeving & Professie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

030 239 0100 (di t/m vrij)

zingevingenprofessie@uvh.nl

DocentenDr. Joanna Wojtkowiak is werkzaam als Universitair Docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding, bij de UvH. Wojtkowiak is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen. Vanuit deze achtergrond coördineert ze de basismodule, waarbij een theoretisch fundament wordt gelegd voor de celebrant in opleiding. Benieuwd hoe Joanna over rituelen denkt? Klik dan hier
Als docent Educatie aan de UvH heeft Drs. Marco Otten geruime ervaring in het begeleiden van groepen omtrent levensbeschouwelijke thema's. Daarnaast verzorgt hij geregeld workshops, trainingen en bezinnings-bijeenkomsten op het gebied van wereldbeschouwelijke en morele vorming. Als coördinator van verschillende modules in het onderwijs aan de UvH is Otten bedreven in het samenstellen en coördineren van nieuwe modules. Binnen de celebrantenopleiding coördineert hij de module: 'Rituelen bij het vieren van relaties'Dr. Nicole Immler is werkzaam als Universitair Hoofddocent Geschiedenis en Cultuurwetenschap aan de UvH. In haar onderzoek Narratives of (In)justice brengt zij in beeld hoe verschillende (migranten)groepen in het postkoloniale en naoorlogse Nederland een impuls hebben gegeven aan het pluriform worden van rituelen. Herinneringen over de generaties spelen hierin een belangrijke rol. 

In de opleiding gaat Immler daarom niet alleen in op persoonlijke, maar ook op collectieve rituelen, waarin veel inspiratie voor hedendaagse   zingeving wordt gevonden. Nicole Immler is de coördinator van de module 'Rituelen bij afscheid'.Prof dr. Hans Alma is aangesteld als hoogleraar Psychologie en Zingeving aan de UvH. Haar huidig onderzoek richt zich op de rol van empathie en verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, toegespitst op de praktijk van geestelijke begeleiding; de spirituele dimensie van kunst en humanistische bronnen van zin. Thema's die in haar onderwijs naar voren komen zijn psychologie, kunst, spiritualiteit en religieuze ervaringen. 


Prof. dr. Anne Goossensen verricht onderzoek naar kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Ze werkt aan de UvH als Hoogleraar Informele zorg en zorgethiek en is aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Haar projecten gaan vaak over in hoeverre mensen zich 'gezien' voelen, waarbij bijzondere aandacht is voor mensen in de laatste levensfase. Met deze achtergrond biedt Goossensen een theoretische verdieping op rituelen bij afscheid.


In het werk van Prof. dr. Anja Machielse staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Als Bijzonder Hoogleraar Empowerment bij ouderen is ze gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid, zelfredzaamheid en zingevingsvragen). Daarnaast verricht Machielse vanuit haar functie als Universitair Hoofddocent aan de UvH onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare mensen. 


Dr. Carmen Schuhmann is Universitair Docent aan de UvH, na enkele jaren als humanistisch geestelijk verzorger bij Justitie te hebben gewerkt. Onderzoeksthema's zijn narrativiteit, relationele zelf-ontwikkeling en geestelijke begeleiding als humaniserende onderneming in een complexe wereld. Met haar achtergrond als humanistisch geestelijk verzorger heeft ze veel ervaring in gespreksvoering rondom existentiële thema's over afscheid, en met het vieren van relaties.Als theoloog en filosoof biedt Prof. dr. Laurens ten Kate een breed perspectief op religie, humanisme en rituelen. Momenteel is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies, waarbij recent onderzoek thema's kent als 'Burgerschap in een interculturele samenleving'. Ten Kate werd onlangs benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.
Kunstenares Ida van der Lee heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van rituelen. Een bekend project van haar is het project Allerzielen Alom (2005 – 2015), waarbij begraafplaatsen worden ingericht met licht, vuur en gastvrijheid. Deze ‘rituele communicatievormen’ zijn erop gericht om de verhalen van de overledenen naar boven te halen. Nabestaanden voelen zich minder eenzaam en het gedachtegoed van hun overledenen komt weer tot leven.


Drs. Lotte Huijing werkt aan de UvH als docent 'Praktische Humanistiek' in practica als groepsdynamica en presenteren. Daarnaast werkt ze als freelance trainer en coach onder meer voor Bureau Kruiswijk Coaching & Consultancy. Het heeft haar voorkeur om met een ervaringsgerichte methodiek te werken in onderwijs- en begeleidingstrajecten. Huijing heeft ervaring in begeleiding bij afscheid en rouwverwerking. Benieuwd hoe Lotte over rituelen denkt? Klik dan hier.Drs.Sophie Albers is afgestudeerd op het thema rituelen rond zwangerschap en bevalling. Haar focus ligt op bewustwording en verdieping van de betekenisdimensie van deze levensgebeurtenissen. Ze legt verbanden tussen existentiële thematiek en rituele verbeelding en vormgeving.

Suzanne van Horssen is ritueelbegeleidster bij uitvaarten. Ze neemt in haar werk haar ervaring als verpleegkundige, uitvaartondernemer, geestelijk verzorger en docent mee. Afscheidsceremonies begeleiden betekent voor van Horssen het verbinden van het verhaal van de overledene aan het verhaal van de naasten, de traditie en nieuwe rituelen. 

Daarnaast geeft zij les bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle, waar toekomstige uitvaartbegeleiders worden opgeleid.Drs.Sophie Looijestijn heeft haar eigen praktijk in ceremonies en vieringen. 'Moment van Betekenis' helpt mensen op hun eigen manier stilstaan bij belangrijke levensmomenten, door ceremonies op maat te maken of te helpen bij het schrijven van een toespraak.


Dr. Marcus Balkenhol
is sociaal en cultureel antropoloog op het Meertens Instituut, waar hij de formatie van cultureel erfgoed, religie, burgerschap, en processen van racialisering in postkoloniaal Nederland onderzoekt. Het proefschrift van Balkenhol richtte zich op de alledaagse ervaringen met de herinnering aan de slavernij in Amsterdam Zuidoost. Voor de Celebranten Opleiding zal hij zich bezighouden met de collectieve herinnering en herdenking van bijvoorbeeld slavernij. Drs. Maya Swaans is projectleider van het praktijkcentrum Zingeving en Professie en initiatiefnemer van de Celebranten Opleiding. Tevens is ze docent 'Praktische Humanistiek' en geeft practica in groepsdynamica. Binnen de Celebranten Opleiding begeleidt ze gedurende de opleiding de persoonlijke leerlijn van de deelnemers. 
Imke van Dillen is social designer. Gedurende haar carrière als vastgoedontwikkelaar ontdekte ze dat overal waar locaties opnieuw worden ingericht de binding tussen mensen en de plek mogelijk verloren gaat. “Wat is de relatie tussen de mens en zijn veranderende leefomgeving?” vroeg ze zich af. “En hoe kun je daarmee samenwerken?” Vanuit dit verlangen heeft ze de afgelopen decennia onder de naam "bouwrituelen" mensen en gebouwen samen gebracht d.m.v. een kunstzinnige uiting waardoor de band tussen mensen en deze gebouwen werd versterkt. Op de website van www.bouwrituelen.nl lees je hier meer over.


Jantine Maaskant is docent Praktische Humanistiek. Zij geeft onderwijs in dialogische gespreksvoering, humanistieke coachingsvaardigheden, levensbeschouwelijke dialoog en moreel 

beraad. Daarnaast begeleidt en traint zij intervisiegroepen, leidt coaches en trainers op en begeleidt beginnende coaches.
Anne Stael heeft ervaring in de non-profit sector als manager en senior project medewerker. In 2009 richtte ze het adviesbureau ‘ZIEN wat Onzichtbaar is’ op, een adviesbureau dat zingeving en zakelijkheid combineert. De combinatie van zingeving en zakelijkheid kan organisaties meer uitstraling en diepgang bezorgen volgens Anne. Ze geeft praktisch organisatieadvies door o.a. het organiseren van een cursus ondernemerschap voor spirituele centra, individueel advies, workshops voor ZZP-ers, crowdfunding ondersteuning en het organiseren van inspiratiedagen. Binnen de Celebranten Opleiding verzorgt Anne de bijeenkomsten van de Module 4: community skills en ondernemerschap. Benieuwd hoe Anne over rituelen denkt? Klik dan hier