Introductie

Rituele studies en praktijken 

Nieuwe eenjarige opleiding van de Universiteit voor Humanistiek 

De maatschappelijke behoefte aan begeleiders van vieringen bij transitiemomenten neemt toe. Daarom is de Universiteit voor Humanistiek in februari 2017 met een nieuwe Celebranten Opleiding gestart. 


Informatieavond 28 mei 

Wat is een celebrant? 

Een celebrant is een professionele begeleider bij de viering van transitiemomenten. Voorbeelden van transitiemomenten die een celebrant kan begeleiden zijn huwelijk, naamgeving, adoptie, adolescentie, pensionering, emigratie, inburgering, echtscheiding en sterfte. Kenmerkend voor celebranten is dat zij nauw samenwerken met klanten. De persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en persoonlijkheid van de klant zijn hierin leidend. In de viering maakt de celebrant gebruik van rituelen en andere vormen van verbeelding. Zo geeft de viering uiting aan gevoelens en emoties van de betrokkenen waarvoor woorden vaak tekort schieten.De opleiding

In de opleiding bestaat uit 4 modules van 6 bijeenkomsten:

1. Fundamenten van de celebrant

2. Rituelen bij het vieren van relaties

3. Rituelen bij afscheid

4. Community skills en ondernemerschap


U maakt u zich de theoretische en praktische  ‘state of art’ rondom rituelen in een pluralistische samenleving eigen. In directe samenhang met deze kennis leert u vorm en inhoud geven aan persoonlijke vieringen, rituelen en ceremonies. Tevens leert u het begeleidingsproces in co-creatie met de klant - en zijn of haar persoonlijke opvattingen - te realiseren. Na afronding van de opleiding bent u in staat om wetenschappelijk te reflecteren op rituelen in een pluriforme samenleving, maar ook om uw klanten – en hun diverse achtergronden - te inspireren, te begeleiden en te faciliteren bij de creatie van persoonlijke rituelen en ceremonies.

Vragen? 

Mochten u specifieke vragen hebben of wilt u meer informatie? Dan kunt u een mail sturen naar: zingevingenprofessie@uvh.nl