Symposium De nalatenschap van verlies en trauma


Het symposium en de daarop volgende oratie van prof. dr. Geert Smid zouden plaatsvinden op 24 maart en zijn nu verplaatst naar 2 oktober. 


Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. 


Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid.  Aansluitend spreekt bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid (op de foto) om 16 uur zijn inaugurale rede uit.


Sprekers zijn: prof. dr. Holly Prigerson, prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Birgit Wagner, prof. dr. Jos de Keijser, prof. dr. Gaby Jacobs, dr. Eva Alisic en prof. dr. Geert Smid. 


Dagvoorzitter: prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Meer informatie over het programma en aanmelden

Ga naar de site van ARQ: Symposium Rouw


Kosten symposium: EUR 75,- (studenten EUR 25,- / beperkt aantal beschikbare plaatsen)

Accreditatie is aangevraagd bij NVvP, FGzPt, NIP, VGCt.Contactpersoon Mirjam van Bladeren (ARQ), Aniek van den Bergen (UvH)
Locatie Pieterskerk en Universiteit voor Humanistiek
Datum 2-10-2020
Openingstijden 10.30 - 16.00 uur, aansluitend is de oratie van bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid.