Oratie prof.dr. Gaby Jacobs

Gaby Jacobs is hoogleraar Humanistisch geestelijke verzorging in een pluriforme samenleving en spreekt deze middag haar inaugurele rede uit. Nadere informatie volgt op www.uvh.nl.

Contactpersoon Jannemarie van den Brand
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof, Utrecht
Datum 23-1-2020
Openingstijden 15.30 uur ontvangst met koffie en thee
16.00 uur oratie
17.00 receptie in de kantine van ons gebouw
Toegankelijkheid mensen met een beperking Dat is mogelijk, neemt van van tevoren even contact op met de pedel.