Deze website maakt gebruik van cookies

Vacatures

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een onafhankelijke, levensbeschouwelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. De UvH verzorgt een brede multidisciplinaire bacheloropleiding, een driejarige master Humanistiek en een eenjarige master Zorgethiek en Beleid; daarnaast is er een Graduate School voor PhD studenten. In deze kleinschalige instelling (ca. 550 studenten, 60 PhD’s en 90 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, inhoudelijke inspiratie en onderlinge betrokkenheid belangrijke waarden.


We hebben op dit moment de volgende vacatures: