Masterclasses 'Waardigheid in publieke dienstverlening'


Je wilt als gemeenteambtenaar of bestuurder graag recht doen aan de 'menselijke maat' in de dienstverlening van de overheid, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Want belangen kunnen botsen en waarden zijn vaak tegenstrijdig. Zo kan het principe van gelijke behandeling lastig te verenigen zijn met de behoefte om maatwerk te leveren, en is het streven om cliënten te beschermen regelmatig in strijd met principes van vrijheid en zelfbeschikking. Herkenbaar? Volg dan de serie masterclasses Waardigheid in publieke dienstverlening van de UvH Academie en VNG Connect. Laat je inspireren door inhoudelijk experts als Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp, en leer wat je kunt doen om in je eigen praktijk het thema van de menselijke maat bespreekbaar en werkbaar te maken!


Omvang: 4 dagdelen van 16 tot 20 uur, inclusief gezamenlijk diner (16 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni 2023)

Kosten: € 2445 (exclusief btw)

Aantal deelnemers: minimaal 12

Voor wie?

De masterclasses zijn ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders werkzaam in de publieke sector. 

Wat leer je tijdens de Masterclasses?

Aan het eind van de masterclass is waardigheid niet langer een vaag en abstract ideaal, maar een concreet doel. De masterclass geeft je bovendien gereedschap in handen om er dagelijks geïnspireerd aan te werken. Alle betrokken UvH docenten hebben ruime ervaring in beleidsonderzoek en zijn goed ingevoerd in de actualiteit. Ook nemen ze je mee in de filosofische, sociologische en historische achtergronden van maatschappelijke vraagstukken. Aan de orde komen onderwerpen als het stimuleren van burgerinitiatieven, het verhogen van arbeidsparticipatie, het tegengaan van de tweedeling in de samenleving en het beschermen van kwetsbare groepen.


Meer informatie en aanmelden

De masterclasses zijn ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders werkzaam in de publieke sector die recht willen doen aan de menselijke maat in dienstverlening. Vier dagdelen. Start: 16 maart 2023.