Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Dissertations

Below you will find an overview of all dissertations.

There are also general overviews of:

Overview of dissertations

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Bersselaar, V. van den (2009, september 16). Bestaansethiek. Normatieve professionalisering en de ethiek van identiteits-, levens- en zingevingsvragen. UVH Universiteit voor Humanistiek (423 pag.) (Amsterdam: Humanistic University Press SWP) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & G. Widdershoven.
 • Jansen, J. (2009, maart 18). De leraar als koelie. Postmoderne kritische pedagogiek. UVH Universiteit voor Humanistiek (279 pag.) (Amersfoort: Uitgeverij Agiel) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche.
 • Meenen, H.A. van (2009, april 22). Exploring normative professionalism, an auto ethnograpy of audit in the aid industry. UVH Universiteit voor Humanistiek (319 pag.) (Capelle aan den IJssel: Op Honk Design) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & J.L. Moriceau.
 • Voogt, L.P. (2009, april 22). De ervaringswereld van patiënten met chronische pijn. UVH Universiteit voor Humanistiek (125 pag.) (Den Haag: Uitgeverij Lemma) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso & prof. dr. J. van Mens-Verhulst.
 • Westerik, J.J.N. (2009, oktober 27). 'Dit is leven'. Een studie naar ex-prostituees. UVH Universiteit voor Humanistiek (163 pag.) Prom./coprom.: prof.dr. R.P. Hortulanus & dr. B. Valkenburg.

2008

 • Ahl, R. (2008, mei 13). Dialectics in Progress. Rationality, knowledge and middle managers in the bid process. UVH Universiteit voor humanistiek (313 pag.) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & G. Lightfoot.
 • Crins, H.C.W. (2008, september 10). Meeting the "other". Living in the Present: Gender and Sustainability in Bhutan. UVH Universiteit voor Humanistiek (200 pag.) (Delft: Eburon) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & prof.dr. A.J.J.A. Maas.
 • Delleman, O.R.J. (2008, maart 12). Naar een integrale psychiatrie. UVH Universiteit Utrecht (227 pag.) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & W. van Tilburg.
 • Graste, J.M.G.A. (2008, oktober 23). Spirituele filosofie en de ziel. UVH Universiteit voor Humanistiek (197 pag.) (Amsterdam: Klement) Prom./coprom.: prof. dr. P.H.J.M. Derkx, prof. R. te Velde & dr. A.M.G. van Dijk.
 • Jagt, L.J. (2008, april 29). Van Richmond naar Reid. UVH Univeristeit voor Humanistiek (412 pag.) (Houten: Bohn Stafleu Van Loghum) Prom./coprom.: prof. dr. G. van der Laan.
 • Kröber, H.R.Th. (2008, juni 18). Gehandicaptenzorg inclusie en organiseren. UVH Universiteit voor Humanistiek (344 pag.) ( Pameijer) Prom./coprom.: prof. dr. D.J. van Houten & prof.dr. A.A. de Roo.
 • Moree, D. (2008, november 24). How Teachers Cope with Social and Educational Transformation. UVH Universiteit voor Humanistiek (270 pag.) (Benesov: EMAN) Prom./coprom.: prof. dr. W.M.M.H. Veugelers & prof.dr. J. Sokol.
 • Tauber, Y. (2008, oktober 27). Trauma Therapists in Israel: A Qualitative Study into Personal, Familial and Societal Sources of A Priori Countertransference. UVH Universiteit voor Humanistiek (329 pag.) (Enschede: Gildeprint) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof.dr. Chr. Brinkgreve.

2007

 • Gruenler, Ch.S. (2007, oktober 30). Quo vadis homo sapiens? Ethical Positions concerning Genetic Enhancement of the Human Brain. UVH Universiteit voor Humanistiek (444 pag.) Prom./coprom.: prof. dr. P.H.J.M. Derkx, prof.dr. B. Grothe & prof. dr. A. Smaling.
 • Hoorn, M. van (2007, april 26). Aandacht: bron van verbinding. UVH Universiteit voor humanistiek (166 pag.) (Assen: Van Gorcum) Prom./coprom.: prof. dr. H.A. Alma, prof. dr. H.P. Kunneman & dr. R.G.A. Kaulingfreks.
 • IJssel, S. van (2007, juli 1). Daar hebben de humanisten het niet zo over. Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijk raadslieden. UVH Universiteit voor Humanistiek (553 pag.) (Delft: Eburon) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso, prof. dr. H.A. Alma & dr. A.A.M. Jorna.
 • Kuiper, C.H.Z. (2007, september 25). The Eventmaker. UVH Universiteit voor Humanistiek (315 pag.) (Den Haag: Lemma) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & St. Linstead.

2006

 • Anthonio, G. (2006, december 7). De humanisering van een Justitiële Organisatie. UVH Universiteit voor Humanistiek (370 pag.) (Groningen: Tienkamp en Verheij) Prom./coprom.: prof. dr. H. Kunneman & prof. dr. H. Letiche.
 • Bruining, T. (2006, februari 3). Learning behind the frontline of public service. UVH Universiteit voor Humanistiek (320 pag.) (Den Bosch: KPC group) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & drs. S. Brown.
 • Maesen, R. van der (2006, april 11). Onderzoek naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie. UVH Universiteit voor Humanistiek (281 pag.) (Utrecht: HUP/SWP) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso & J.T.V.M. de Jong.
 • Maier, J. (2006, juli 19). L' humanizing organ ( ) sing in _difference. UVH Universiteit voor Humanistiek (168 pag.) (Zürich) Prom./coprom.: prof. dr. H. Letiche & S. Lilley.
 • Metz, J. (2006, september 28). De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. UVH Universiteit voor Humanistiek (277 pag.) (Utrecht: HUP/SWP) Prom./coprom.: prof. dr. D.J. van Houten & prof. dr. G. van der Laan.
 • Pelt, C. van (2006, juni 6). Pierre Klossowski, filosoof van de eros. UVH Universiteit voor Humanistiek (178 pag.) (Amsterdam: Elders Special Productions) Prom./coprom.: drs. F. Elders & prof. dr. H. Dethier.
 • Verkooijen, H.E.C. (2006, oktober 31). Ondersteuning eigen regievoering en vraaggestuurde zorg. UVH Universiteit voor Humanistiek (196 pag.) (Jutrijp: Verkooijen & Beima) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso & prof. dr. A. Smaling.

2005

2004

 • Uden, J. van (2004, mei 7). Organisation & Complexity. UVH Universiteit voor Humanistiek (Den Haag) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof. dr. H. Letiche.
 • Winkelaar, P. (2004, december 15). Anders dan we denken; een geseculariseerde benadering van het religieuze. UVH Universiteit voor Humanistiek (252 pag.) (Amsterdam: SWP) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & F. Maas.

2003

 • Becker, H.M. (2003, oktober 1). De verborgen hand van culturele sturing. UVH Universiteit voor Humanistiek (296 pag.) (Rotterdam: Stichting Humanitas) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & prof. dr. H. Letiche.
 • Coenen, L. (2003, juni 10). De illusie van voltooidheid. UVH Universiteit voor Humanistiek (187 pag.) (Soest: Nelissen) Prom./coprom.: prof. dr. D.J. van Houten.
 • Schreurs, M. (2003, februari 7). Postmoderne Bildung. UVH Universiteit voor Humanistiek (298 pag.) (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & m. van buuren.

2002

 • Aarab, M. (2002, oktober 8). Le crise du sens et du sujet: J.P. Sartre-M. Merleau-Ponty-M. Foucault-G.Deleuze: 1930-1980: continue et discontinuite. UVH Universiteit voor Humanistiek (150 pag.) (Shikirat: Ditions Ikhilaf) Prom./coprom.: drs. F. Elders & prof. dr. H. Dethier.
 • Baart, I. (2002, januari 30). Ziekte en Zingeving. Een empirisch onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit. UVH Universiteit voor Humanistiek (220 pag.) (Assen: Van Gorcum) Prom./coprom.: prof. dr. D.J. van Houten & prof. dr. H.P. Kunneman.
 • Belderok, J.J. (2002, mei 8). Zorg voor zelfstandigheid: Bewonersparticipatie in verzorgingshuis en verpleeghuis in het licht van drie moderniseringstheorieën. UVH Universiteit voor Humanistiek (352 pag.) (Amsterdam: SWP) Prom./coprom.: prof. dr. J. Baars & P. Houben.
 • Dewispelaere, J.L.M. (2002, juni 12). Intimiteit, seksualiteit en zingeving binnen de partnerrelatie van masectomiepatiënten. UVH Universiteit voor Humanistiek (246 pag.) (Gent: Academia Press) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso, prof. dr. H.J.M. Hermans & prof. dr. A. Smaling.

2001

 • Aller, A. (2001, maart 14). De levenskunst van Simone de Beauvoir en Anais Nin. Universiteit voor Humanistiek (248 pag.) (Utrecht: Uitgeverij Damon) Prom./coprom.: drs. F. Elders & Prof.mr. H. Dethier.
 • Buitenweg, R. (2001, november 12). Recht op een menswaardig bestaan. Een humanistische reflectie op sociaal economische mensenrechten. UVH Universiteit voor Humanistiek Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & prof. mr. G.J.H. van Hoof.
 • Jacobs, G.C. (2001, januari 31). De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. J. van Mens-Verhulst & prof. dr. H.P. Kunneman.
 • Kal, D. (2001, oktober 30). Kwartiermaken. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond. UVH Universiteit voor Humanistiek (224 pag.) (Amsterdam: Uitgeverij Boom) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman, dr. V. Kal & G. Widdershoven.
 • Weerd, H. de (2001, oktober 3). Plezier in werken. Zingevingsaspecten op de werkvloer. UVH Universiteit voor Humanistiek Prom./coprom.: prof. dr. D.J. van Houten & prof. dr. H. Letiche.

1999

 • Ende, T.M.L. van den (1999, december 10). In levenden lijven. Identiteit , lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce Irigaray. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof. dr. R. Braidotti.

1998

 • Bekman, A. (1998, oktober 1). Bewogen organisaties. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof. R. in 't Veld.
 • Gouws, A. (1998, juni 18). Psychoanalysis and its Other: An Essay on Freuds Metapsychology, Hermeneutics and Theory of Sexuality. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & H.P.J. Stroeken.
 • Vries, J. de (1998, december 4). Ontwikkeling van autonomie als basis van heling. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman.

1997

 • Brons, H.R. (1997, maart 14). Lyotard, filosofie tussen openbaarheid en sprakeloosheid. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof. dr. H.A.M. Manschot.
 • Duyndam, J. (1997, mei 29). Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar de gemeenschap. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & prof. Th. de Boer.

1994

 • Derkx, P.H.J.M. (1994, oktober 26). H.J. Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht (559 pag.) (Hilversum: Verloren) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1994, december 9). Nietzsche over de menselijke natuur: een uiteenzetting van zijn verborgen anthropologie. UVH Universiteit voor Humanistiek (592 pag.) ( Kok Agora) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & prof.dr. Th.H. Zweerman.
 • Lebeer, J. (1994, juni 6). You are more than your brain: Plasticity of development of children with neurological impairments in the context of family interaction. UVH Universiteit voor Humanistiek (360 pag.) (Antwerpen: University of Antwerpen) Prom./coprom.: dr. H.L.M. Coenen & E.G. Berger.
 • Weerd, H. de (1994, maart 7). Achtergronden aktualiteit en konstruktie van Walter Benjamin's Passagenwerk. UVH Universiteit voor Humanistiek Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman.

1992

 • Jorna, A.A.M. (1992, oktober 30). Raad geven. UVH Universiteit voor humanistiek (483 pag.) (Amersfoort: College Uitgevers) Prom./coprom.: prof. dr. H.P. Kunneman & prof.dr. C.W.M. Verhoeven.

1991

 • Lafaille, R.R.J.R. (1991, oktober 31). Programma's voor gezonde leefwijze: een aanzet tot een culturologische en synthetische analyse. UVH Universiteit voor Humanistiek (263 pag.) (Antwerpen: International Institute for Advanced Health Studies) Prom./coprom.: prof. dr. I. Maso.