Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

drs. Elise van Alphen

Position

Promovenda

Phone

0302390163

Research

Lopende onderzoeksprojecten:
Alles was politiek. Over de verhouding politiek en
persoonlijk in de homoseksuele en humanistische
beweging in Nederland, 1945-1980. (dissertatie,
promotoren Prof. Dr. P. Derkx, Prof. Dr. K.
Hofmeester, Dr. U. Jansz; inleverdatum zomer 2015)

Selection of publications

2015 Ethiek is politiek. Een alternatieve geschiedenis van het vroege C.O.C. (1945-1955). Tijdschrift voor Genderstudies, 19(2), pp. onbekend. (in press)

2015 Erasing bisexuality. Bisexuals and opposite-sex married homosexuals in the Dutch homosexual movement 1945-1970. Journal of Homosexuality
(accepted)

2014 (Samenstelling & redactie), Tussen de
golven door. Veertig jaar tijdschrift LOVER,
(samen met J. Kistemaker) Amsterdam:
stichting LOVER

2012 Humanism. A very short introduction
boekbespreking
(nexusinstituut.nl/leestafel/51Humanism)
2012 Homosexualitat in der Niederlande. (www.unimuenster.
de/NiederlandeNet/nlwissen/
soziales/vertiefung/homosexualitaet)

2010 samen met H. van 't Klooster, ´Exploring New Sites of Social Transformation. Conversations with the founder members of the Patna Collective in India´, Pluralism Working Paper, (2010) nr. 7.

2009 Digitaal engagement. Het creëren van intieme ruimtes in de elektronische globalisering. Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 10 (April 2009), 37, pp.19-30
 
Samen met  W. Kuijlman (2008) Zingeving achter de tralies. Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie. Utrecht, Breda: Het Humanistisch Archief, de Papieren Tijger
 

Bekijk alle wetenschappelijke publicaties
Bekijk alle vak- en populariserende publicaties

Education

Het verzorgen van onderwijs op master-, bachelor- en premasterniveau: seksueel burgerschap, queer studies, historisch onderzoek, secularisatietheorieën, humanisme, kwalitatieve onderzoeksmethoden, ATLAS.ti en
scriptiebegeleiding

Ancillary activities

Actueel:

  • Redactielid Waardenwerk
Voormalig:
  • Eindredacteur feministische tijdschrift LOVER