Deze website maakt gebruik van cookies

Maatschappelijke en academische samenwerking

Organisaties

Vestigende instanties bijzondere leerstoelen

Aan de Universiteit voor Humanistiek is een aantal bijzonder hoogleraren verbonden, waarvan de leerstoelen gefinancierd worden door maatschappelijke instanties. 

Bekijk het overzicht>

Partners onderzoeksprojecten

In verschillende onderzoeksprojecten werkt de UvH samen met partners als gemeenten, provincies, en zorginstellingen.
 

Universiteit Utrecht en Universiteitsbibliotheek UU

De UvH werkt voor de verlening van een aantal diensten samen met de Universiteit Utrecht. Zo heeft het een contract met de Universiteitsbibliotheek, zodat studenten en medewerkers toegang hebben tot de collectie van deze wetenschappelijke bibliotheek.

Aankomende studenten kunnen deelnemen aan de Utrechtse Introductie Tijd, de jaarlijkse introductie van de universiteitsstad voor eerstejaars. Ook kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de mogelijkheden van Sportcentrum Olympos, de kennis van Bureau Internationalisering en doorverwezen worden naar studentenpsychologen van de UU.


Landelijk netwerk van levensbeschouwelijke universiteiten (NLU) 

De UvH is voorzitter van het overleg van levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland, het overleg tussen de Protestants Theologische Universiteit (PthU), de Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek.


Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI)

LESI verzorgt een masteropleiding Masteropleiding Sociale Interventie. Deze is bedoeld voor (senior-)beroepskrachten die te maken hebben met het sociaal beleid en sociale interventies. Docenten van de UvH geven les in dit programma.


Academische partners

Onderzoekers van de zes leerstoelen van de UvH werken samen met onderzoekers van Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

De leerstoel Globaliserings- en Dialoogstudies werkt in het Consortium Simagine; social imaginaries in a globalizing world, onder andere samen met het Centre for the Humanities (Universiteit Utrecht), het Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS; Universiteit Antwerpen), het Pieter Gillis Centrum (Universiteit Antwerpen) en het Centre for Media, Religion and Culture (CMRC, University of Colorado at Boulder, USA). Als platform ontplooien zij internationale initiatieven op het terrein van pluralisme.

Voor de leerstoel Zorgethiek zijn belangrijke partners onderzoeksgroepen Ethiek aan Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, het RadboudUMC, en het VUmc. Europese partners zijn het King’s College in London, de University Clinic in Munich, het Department of General Medicine of the Catholic University of Leuven, de Sheffield Teaching Hospitals (for Spiritual Counselling Sciences), het Centre for Biomedical Ethics and Law (CBMER) of the Catholic University of Leuven, de Social work faculty at the Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart, de Philosophical-Theological University of Vallendar (Koblenz), het Center for Medical Ethics, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo, de University Bordeaux Montaigne, de University of Illinois en de University of Georgia.

Met politicologe Joan Tronto werkt de leerstoel Zorgethiek aan de oprichting van een International Care Ethical Research Consortium. Tronto, tevens eredoctor van de UvH, is werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota. Ze schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries, en is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt  van de algemene ethische theorie. Haar interdisciplinaire concept van zorg is vooral ook een politiek concept. Zorg is volgens Tronto de ethische kern van democratie: het construeren van samenleven, waarbij mensen altijd zorg-gever en zorg-ontvanger zijn.

Voor het onderzoek naar Goed ouder worden werkt de leerstoel Humanisme en Filosofie in het bijzonder samen met het Institute on Aging van de University of Wisconsin in Madison en met het Department of Psychology, Health and Technology van de universiteit Twente. Het Institute on Aging wordt geleid door prof. dr. Carol D. Ryff,  psychologe en hoogleraar aan de University of Wisconsin en tevens eredoctor van de UvH. Ze coördineert onder meer het onderzoeksproject MIDUS, een longitudinale studie naar ouder worden, waarin zowel gekeken wordt naar sociale, als naar psychologische, gedragsmatige en biologische factoren, die een rol spelen in het ouder worden. Ryff ontwikkelde een eigen concept van welzijn (well-being), dat ook gebruikt wordt in theorievorming over zingeving. Haar theorie speelt vaak een rol in multidisciplinair onderzoek naar thema’s als welzijn, gezondheid, weerbaarheid en goed ouder worden.

De leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector werkt nauw samen met de vakgroep sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Ook werkt de leerstoel aan de oprichting van het onderzoeksplatform Changing welfare states, waarin ruim vijftig onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen samenwerken die zich verdiepen in de veranderingen van de verzorgingsstaat.