Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Over onze universiteit Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

De kwaliteitszorg van onze opleidingen is op verschillende niveaus georganiseerd. Intern worden cursussen voortdurend geëvalueerd, via formele vragenlijsten en gesprekken. Ook bewaken we de studievoortgang van studenten om te zien waar zich knelpunten voordoen en wat daar aan kan worden gedaan. Daarnaast worden alle opleidingen extern getoetst door een visitatiecommissie. En we doen jaarlijks mee aan de Nationale Studentenenquête.

De examencommissie bewaakt de kwaliteit van het examen, de toetskwaliteit en de uitvoering van een deel van de Onderwijs- en examenregeling (OER). De opleidingscommissie brengt mede op basis van de resultaten van onderwijsevaluaties, advies uit over de kwaliteit van het onderwijs. Ze stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten.

Nationale studentenenquête

Het onderwijs wordt door de studenten goed gewaardeerd, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). De NSE is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De studenten krijgen vragen voorgelegd over thema’s als ‘inhoud’, ‘algemene vaardigheden’, ‘wetenschappelijke vaardigheden’ en ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Op meer dan tien van de vijftien thema’s scoorde de Universiteit voor Humanistiek in de afgelopen jaren steeds significant hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2013 behaalde de bachelor het predicaat Topopleiding. PDF-bestandBekijk hier een fact sheet van de uitslagen van 2015.


NVAO geaccrediteerd

De bachelor Humanistiek, de master Humanistiek en de master Zorgethiek en Beleid zijn beoordeeld op hun kwaliteit door de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Op alle onderdelen scoorde de UvH een ‘voldoende’ of ‘goed’. Op basis van deze positieve beoordeling heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beide opleidingen officieel geaccrediteerd. Voor de bachelor en de master Humanistiek is deze goedkeuring in 2014 opnieuw vastgesteld en verlengd voor zes jaar. Ook de master Zorgethiek en Beleid, die in september 2013 is overgekomen van Tilburg University, is beoordeeld en heeft de Toets Nieuwe Opleidingen met een onvoorwaardelijk positief advies doorlopen.