Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Over onze universiteit Missie en strategie

Missie en strategie

De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit haar humanistische inspiratie kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en draagt daarmee bij aan een humane en duurzame samenleving waarin alle mensen een zinvol leven kunnen leiden.

Strategie

U kunt hier het PDF-bestandStrategisch Plan 2017-2021 van de Universiteit voor Humanistiek downloaden.


Prestatieafspraak 2012-2015, afgerond in 2016

Het kabinet heeft voor 15 september 2012 een zogenaamde prestatieafspraak gemaakt met alle bekostigde universiteiten en hogescholen. Een reviewcommissie adviseerde de Staatssecretaris van het ministerie van OCW over deze afspraken. In de prestatieafspraak tussen de individuele hogeschool of universiteit en de staatssecretaris van OCW werd vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om:

  • de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten
  • profilering van onderwijs
  • zwaartepuntvorming in het onderzoek
  • valorisatie.

Afgesproken is dat ruim 7% van het totale onderwijsbudget aan de prestaties wordt gekoppeld. Meer informatie over de werkwijze vindt u op www.rchoo.nl

 

PDF-bestandHier vindt u de prestatieafspraak van de Universiteit voor Humanistiek.

PDF-bestandHier vindt u het positieve oordeel van de reviewcommissie.

 

De prestatieafspraak is op 29 oktober 2012 ondertekend (nieuwsbericht).
Voorts heeft de UvH elk jaar tussentijds verslag gedaan van de prestatieafspraak in de bijlagen van de jaarverslagen.

In 2016 zijn de prestatieafspraken beoordeeld. De UvH kreeg een positief eindadvies.