Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Over onze universiteit Humanisme en Humanistiek

Humanisme en Humanistiek

Het humanisme kent een lange geschiedenis. Al sinds de klassieke oudheid hebben mannen en vrouwen geprobeerd om het leven en de wereld te begrijpen en als zinvol te ervaren, met een duidelijk beroep op menselijke vermogens. Vooral sinds de Verlichting kan humanisme worden gezien als een open levensbeschouwing, waarbij het menselijk perspectief maatgevend is bij het begrijpen van en het zin geven aan het leven en de wereld.

Het humanisme is een open levensbeschouwing, die zich richt op dialoog. Het is een kritische en vernieuwende beweging die er van uit gaat dat de mens een autonome en verantwoordelijke rol heeft in de vormgeving van zijn bestaan. Het moderne humanisme bouwt voort op een rijke traditie van denkbeelden en waarden. Het is een politiek en moreel streven naar een humanere samenleving. Humanisme staat voor waarden als vrijheid en zelfbeschikking, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit. Het is ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen.

Humanistiek en Humanisme

Humanistiek en humanisme zijn verschillende begrippen. Humanistiek is de naam die wij geven aan een multidisciplinaire wetenschappelijke benadering die put uit disciplines als filosofie, sociologie, psychologie en geschiedenis, en geïnspireerd is door en bijdraagt aan het doordenken van het humanisme en levensbeschouwing in de samenleving. In de bachelor en twee masters die wij aanbieden, staan menselijke vragen naar zingeving en een rechtvaardige en humane inrichting van de samenleving centraal. In de opleidingen is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden.

Uitgangspunt bij onze universiteit is dat het humanistisch gedachtegoed en humanistische waarden enerzijds naast én tegenover andere levensbeschouwingen staan, en anderzijds ook onderdeel zijn van andere al dan niet religieuze levensbeschouwingen. De universiteit bestudeert het humanisme in deze brede ‘inclusieve’ zin. 


Meer over Humanisme

Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) is verantwoordelijk voor het humanistisch cultureel erfgoed in Nederland vanaf circa 1850. Zij draagt zorg voor archivering, documentatie, onderzoek en informatieverlening. Het HHC is gespecialiseerd in de geschiedenis van het Nederlands humanisme en de humanistische beweging vanaf 1945.


Het Humanistisch Verbond stelde een humanistische canon samen waarin een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis en de actualiteit van het humanisme en zijn denkers. Ook kun je meer informatie vinden op bijvoorbeeld de site van Omroep Human of op de website van de British Humanist Association.