Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Over onze universiteit Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Eerstejaars studenten

20152014

2013

2012

2011

Bachelor Humanistiek*

5756

84

71

76

Master Humanistiek

3836

36

34

51

Master Zorgethiek en Beleid

3132

50

-

-

Premaster traject Hum

5148

48

43

44

Premaster traject ZeB

2941

41

14

nvt

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1Studentenpopulatie per 1 oktober

20152014

2013

2012

2011

Bachelor Humanistiek

224224

236

208

203

Master Humanistiek

171174

178

169

174

Master Zorgethiek en Beleid

6457

50

-

-

Premaster traject Hum

6753

53

44

49

Premaster traject ZeB

4854

44

14

nvt
Totaal574556544433425


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

20152014

2013

2012

2011

Bachelor Humanistiek

4643

33

48

52

Master Humanistiek

3428

31

29

41

Master Zorgethiek en Beleid

2022

-

-

-

Premaster traject Hum

2117

23

29

24

Premaster traject ZeB

2521

9

nvt nvt

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)

20152014

2013

2012

2011

Baten totaal

6.9166.661

6.570

6.079

6.538

wv. rijksbijdrage

4.9354.793

4.861

4.587

4.965

Lasten totaal

6.7486.196

6.024

6.356

6.447

wv. personeel in dienst

4.9424.431

4.147

4.246

4.241

Resultaat exploitatie

175483

570

-254

108

wv. fin baten & lasten

719

23

23

17

Balans totaal

7.4697.246

6.936

6.524

6.354

Eigen vermogen

5.4825.307

4.823

4.254

4.507

Liquide middelen

3.0702.777

2.434

1.837

1.310

Solvabiliteitspercentage

7373

70

65

72

Current ratio

1,71,6

1,3

0,9

0,9

Bron: instellingsadministratiePersoneelsbezetting ultimo jaar


20152014

2013

2012

2011

FTE*

6965

59

60

59


Bron: instellingsadministratie
* inclusief Bijzonder Hoogleraren, Student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.