Feiten en cijfers

Eerstejaars studenten

20182017 20162015

Bachelor Humanistiek*

76626757

Master Humanistiek

47373538

Master Zorgethiek en beleid

31233431

Premaster traject Humanistiek

46505151

Premaster traject Zorgethiek en beleid

48392129

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober

20182017 20162015

Bachelor Humanistiek

224215233224

Master Humanistiek

159158161171

Master Zorgethiek en beleid

58526564

Premaster traject Humanistiek

58656367

Premaster traject Zorgethiek en beleid

54412448
Totaal553531546574


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

20182017 20162015

Bachelor Humanistiek

49544846

Master Humanistiek

34273734

Master Zorgethiek en beleid

23302720

Premaster traject Humanistiek

33332421

Premaster traject Zorgethiek en beleid

26182825

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


2018201720162015
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen5.6575.4775.3634.935
Opbrengst werk voor derden1.0871.072   682   656
Exploitatie resultaat46   204   411   175
Vermogen
Eigen vermogen6.1436.0975.8935.482
Totaal vermogen8.0577.7487.3517.469
Solvabiliteitsratio0,76         1       1     1
Liquiditeit
Liquide middelen4.1593.9433.1983.070
Netto werkkapitaal2.5161.9671.289
Current ratio         3        2       2
Beleggingen         0        0       0

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

20182017 20162015

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

75 716764
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)5.9635.4845.1894.942

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.