Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH

Impressie Dies Natalis 2014: Nobelprijswinnaar Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto ontvangen eredoctoraten van 25 jarige UvH

“We zijn 25 jaar. Dat is jong voor een universiteit, zeker in een cultuur waarin de leeftijd van instellingen veel aanzien geeft. Maar 25 jaar is een prachtige leeftijd: we zijn oud genoeg om volwassen te zijn, jong genoeg om onze idealen hoog te houden,” aldus verwelkomde rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders de aanwezigen bij de 25e Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek woensdag 29 januari 2014. Tijdens de feestelijke plechtigheid werden eredoctoraten uitgereikt aan Nobelprijswinnaar prof.dr. Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto.


(Foto's van Lilian van Rooij)
Gerty Lensvelt-Mulders:“De Universiteit voor Humanistiek is 25 jaar geleden opgericht als academische opleiding voor humanistisch geestelijk verzorgers. We zijn jong en hebben idealen. Concepten als menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid nemen in ons onderwijs en onderzoek een centrale plaats in. We hechten grote waarde aan zelf ontplooiing, educatie en Bildung. We geloven in het belang van individuele autonomie, maar weten ook dat we als mensen afhankelijk van elkaar zijn en elkaar nodig hebben. En we geloven dat we samen verschil kunnen maken.

Intussen zijn we volwassen. We zijn onafhankelijk, zelfstandig, en nemen volledige verantwoordelijkheid voor ons wetenschappelijk werk. Na 25 jaar is de Universiteit voor Humanistiek uitgegroeid tot een academische werkplaats van multidisciplinair onderzoek, waarbij een sterke band bestaat tussen geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Een plaats ook waarin complexe concepten zorgvuldig worden doordacht en empirisch onderzocht. Vanuit het besef dat de grote uitdagingen van onze samenleving alleen kunnen worden aangegaan als we oog hebben voor hun complexiteit.

In de voorbereiding op deze dag kwam ik een paper tegen van David Goodhart, A post liberal future. Tot mijn verrassing vond ik bij hem een prima definitie van ons onderzoek. In ons onderzoek proberen we mensen te vangen in hun zogenaamde messy reality. That is the complexity of everyday life and the struggle to make our own small lives meaningful in a global world.

Een betere wereld, stapje voor stapje, begint met goed onderwijs. Als ik het over 25 jaar UvH heb, kan dat niet zonder het te hebben over onze studenten. Want zij zijn de beste! De UvH leidt creatieve en kritische professionals op die een actieve rol kunnen spelen in het sociale debat. Jonge academici die worden opgeleid voor banen waarin ethisch besef, integriteit en verantwoordelijkheid belangrijke waarden en uitdagingen zijn. Bedankt, alumni en studenten: voor 25 jaar debatteren, argumenteren, en leren in een goede sfeer.”


Tijdens de Dies werden toespraken gehouden door Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en bachelorstudente Danique Kannekens.Ook werd de Leo Polak Scriptieprijs uitgereikt aan Madeleine Kievits. Er was muziek van De Ministers, van UvH alumnus Tim Driessen.
PDF-bestandLees hier de toespraak van Boris van der Ham
PDF-bestandLees hier de toespraak van Danique Kannekens.
Lees hier meer over de scriptie van Madeleine Kievits en de laudatio van Joachim Duyndam.
Luister hier naar muziek van De Ministers.


Vervolgens werden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de Humanistiek: prof.dr. Carol Ryff, prof.dr. JoanTronto en Nobelprijswinnaar prof.dr. Amartya Sen.

PDF-bestandLees hier de laudatio van prof.dr. Peter Derkx voor prof.dr. Carol Ryff.
PDF-bestandLees hier de laudatio van prof.dr. Carlo Leget voor prof.dr. Joan Tronto.
PDF-bestandLees hier de laudatio van prof.dr. Hans Alma en Henk Manschot voor prof.dr. Amartya Sen.


PDF-bestandLees hier de toespraak van Amartya Sen.Prof.dr. Amartya Sen is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie en van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is een veelzijdig academicus en invloedrijk denker. Een veelgebruikte benadering van hem is de zogenaamde Capability approach, een filosofisch model om over vrijheid en gelijkheid na te denken. Ook stond hij aan de wieg van een van de belangrijkste alternatieve welvaartsmetingen, de Human Development Index van de Verenigde Naties. Sen schreef onder andere Development as Freedom, Rationality and Freedom, The Argumentative Indian, Identity and Violence. In 2009 verscheen van zijn hand het alom geprezen The idea of Justice, dat dit jaar in Nederland is uitgegeven met de titel Het idee van rechtvaardigheid.


Psychologe prof.dr. Carol Ryff is hoogleraar aan de University of Wisconsin en directeur van het Institute on Aging, waar ze onder meer het onderzoeksproject MIDUS coördineert, een longitudinale studie naar ouder worden. In deze studie wordt zowel gekeken naar sociale, als psychologische, gedragsmatige en biologische factoren, die een rol spelen in het ouder worden. Ryff ontwikkelde een eigen concept van welzijn (well-being), dat ook gebruikt wordt in theorievorming over zingeving. Haar theorie speelt vaak een rol in multidisciplinair onderzoek naar thema’s als welzijn, gezondheid, weerbaarheid en goed ouder worden.
 

Prof.dr. Joan Tronto, werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota, schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries. Ze is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt  van de algemene ethische theorie. Haar interdisciplinaire concept van zorg is vooral ook een politiek concept. Zorg is volgens Tronto de ethische kern van democratie: het construeren van samenleven, waarbij mensen altijd zorg-gever en zorg-ontvanger zijn.


Ter ere van beide eredoctoraten organiseerde de Universiteit voor Humanistiek het internationale congres A meaningful life in a just society, Investigating Well-Being and Democratic Caring, op 30 en 31 januari 2014. Zie: www.uvh.nl/anniversaryconference


“We zijn 25 jaar. Dat is jong voor een universiteit, zeker in een cultuur waarin de leeftijd van instellingen veel aanzien geeft. Maar 25 jaar is een prachtige leeftijd: we zijn oud genoeg om volwassen te zijn, jong genoeg om onze idealen hoog te houden,” aldus verwelkomde rector Gerty Lensvelt-Mulders de aanwezigen bij de 25e Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek woensdag 29 januari 2014. Tijdens de feestelijke plechtigheid werden eredoctoraten uitgereikt aan Nobelprijswinnaar prof.dr. Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto.