Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Adviesraad

Adviesraad

De Universiteit voor Humanistiek heeft sinds 2012 een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad, bestaande uit bestuurders van instellingen die opereren op het snijvlak van wetenschap en samenleving. Leden van de raad zijn dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), mr. Roger van Boxtel, prof.dr. Geert ten Dam, drs. Eric Holterhues, prof.dr. Pauline Meurs en prof.dr. Paul Schnabel.

 

De Universiteit voor Humanistiek ziet zichzelf in de toekomst graag als een centrale speler op een met academische en maatschappelijke partners te vormen wetenschapsplein. Daartoe is een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad ingesteld van bestuurders van instellingen op het snijvlak van wetenschap en samenleving, die geïnteresseerd zijn in een maatschappelijk gedreven wetenschappelijke agenda. De adviesraad denkt mee over het strategisch beleid. Dr. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter. 

 

Dr Alexander Rinnooy Kan is Eerste Kamerlid voor D66 en universiteitshoogleraar in Amsterdam. Hij was voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Rinnooy Kan was eerder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij directeur werd van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in onder andere Californië (Berkeley) en Boston (MIT).  Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de raad van bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde.Mr. Roger van Boxtel  is president-directeur van de NS. Hij was CEO van zorgverzekeraar Menzis en tot 2015 lid van de Eerste Kamer voor D66. Eerder was Van Boxtel Tweede Kamerlid (1994-1998) en in 1998 was hij als minister zonder portefeuille in het tweede kabinet-Kok belast met grotesteden-, integratie- en overheidscommunicatiebeleid. Voor hij in de politiek kwam was hij werkzaam bij de VNG, organisatie-adviseur, interim-manager en vicevoorzitter van de landelijke stichting projecten opvang asielzoekers. Van 2003-2005 was van Boxtel voorzitter van het Humanistisch Verbond. Van 2003 tot 2015 was hij als directievoorzitter (2003) en voorzitter van de raad van bestuur (2004) verbonden aan zorgverzekeraar Menzis.Prof. dr. Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, ze was hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA en tot 2015 voorzitter van de Onderwijsraad. In het verleden was zij onder meer rector van het Instituut voor de Lerarenopleidingen in Amsterdam en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Haar aan onderwijs gerelateerde nevenfuncties omvatten onder andere lidmaatschappen van de  raad van toezicht Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland en van de raad van toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam.

 


Drs. Eric Holterhues is sinds 2010 hoofd Kunst en Cultuur bij Triodos Investment Management. Vanuit deze positie ontwikkelt hij nieuwe producten voor het financieren van de culturele sector, is hij fondsmanager van Triodos Cultuurfonds en coördinator en internationaal woordvoerder van hetgeen Triodos Groep in Europa doet in de culturele sector. Hij is sinds 2000 in dienst bij Triodos Bank. Als senior accountmanager was hij actief in de financiering van de culturele sector en hielp hij mee aan de realisatie van Triodos Cultuurfonds. Vervolgens werd hij manager kredietverlening en in die functie eindverantwoordelijk voor alle kredietverlening vanuit Triodos Bank in Nederland, waaronder die aan de kunst- en cultuursector.Prof. dr. Pauline Meurs is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van ZonMw en lid van de Eerste Kamer. Pauline Meurs is van1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In juni 2007 is zij lid geworden van de Eerste Kamer voor de PvdA. In september 2007 is zij benoemd tot voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.Prof. dr. Paul Schnabel is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en was tot 2013 directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Hij is columnist van NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad en het historisch tijdschrift Maarten. Bestuurlijk is hij onder andere actief voor het Koninklijk Concertgebouworkest, Museum Het Catharijneconvent, het Nederlands Openlucht Museum, Museum Bredius, Managementcentrum VNO-NCW De Baak, de Stichting Praemium Erasmianum, het Duitsland Instituut, Academie De Gouden Ganzenveer, het Forum Stedelijke Vernieuwing, de Stichting Vrede van Utrecht en de Stichting De Ombudsman. Hij is commissaris van Shell Nederland B.V.