Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Wetenschappers

Wetenschappers


(BIJZONDER) HOOGLERAREN


Prof. dr. Hans Alma

Hoogleraar Culturele Psychologie en Existentiële Begeleidingswetenschappen


Prof. dr. Jan Baars
Bijzonder hoogleraar Ouder Worden in een Levensloopperspectief; in het bijzonder interpretatieve gerontologie


Prof. dr. Gert Biesta

Bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming


Prof. dr. Arjan Braam
Bijzonder hoogleraar Psychiatrie en Levensbeschouwing


Prof. dr. Peter Derkx
Emeritus hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing


Prof. dr. Joep Dohmen
Emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek


Prof. dr. Joachim Duyndam

Hoogleraar Humanisme en Filosofie


Prof. dr. Anne Goossensen
Hoogleraar Zorgethische aspecten van Informele Zorg, bijzonder hoogleraar 
Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland


Prof. dr. Roelof Hortulanus
Emeritus hoogleraar Sociale Interventies en Lokaal Sociaal Beleid


Prof. dr. Laurens ten Kate

Bijzonder hoogleraar Vrijzinnigheid en Humanisme, hoofddocent godsdienstfilosofie


Prof. dr. Harry Kunneman
Emeritus hoogleraar Sociale Filosofie


Prof. dr. Carlo Leget
Hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar Palliatieve Zorg

Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
Hoogleraar Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer

Prof. dr. Anja Machielse
Bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen


Prof. dr. Arko Oderwald
Bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde


Prof. dr. Guido Ruivenkamp
Bijzonder hoogleraar Humanisering van Technologieën


Prof. dr. Sawitri Saharso

Hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit


Prof.dr. Aagje Swinnen
Bijzonder hoogleraar International humanism and the art of living


Prof. dr. Evelien Tonkens
Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Prof. dr. Margo Trappenburg
Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk


Prof. dr. Leo Visser
Bijzonder hoogleraar Zorgethiek en mensen met Multiple Sclerose

Prof. dr. Frans Vosman
Hoogleraar Zorgethiek


Prof. dr. Wiel Veugelers

Hoogleraar EducatieUNIVERSITAIR (HOOFD)DOCENTENDr. Christa Anbeek
UHD existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden


Dr. Vivianne Baur

UD binnen de (pre)master Zorgethiek en Beleid

Dr. Robert van Boeschoten
UD op het gebied van media en esthetiek in organisaties

Dr. Pien Bos
UD Wetenschapstheorie, Methoden en Onderzoek

Dr. Saskia van Goelst Meijer
UD Geweldloosheid en Humanisering


Dr. Isolde de Groot
UD Burgerschapseducatie


Dr. Ellen Grootegoed

UD en onderzoeker leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector


Dr. Nicole Immler
UD Geschiedenis en cultuurwetenschap


Dr. Gaby Jacobs
UD Educatie


Prof. dr. Laurens ten Kate

UHD godsdienstfilosofie, bijzonder hoogleraar Vrijzinnigheid en Humanisme


Dr. Thomas Kampen
UD Burgerschap in de prestatiesamenleving


Dr. Ruud Kaulingfreks
UHD Organisatietheorie

Dr. Hanne Laceulle
Universitair docent


 Dr. Yvonne Leeman
UHD Educatie, in het bijzonder de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren en andere educatieve professionals


Dr. Abdelilah Ljamai
UD Islam en Humanisme


Dr. Willeke Los
UD Geschiedenis van het humanisme


Prof. dr. Anja Machielse
UHD Humanistische zingeving en Goed Ouder Worden, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen


Dr. Alistair Niemeijer
UD Zorgethiek en Beleid

Dr. Inge van Nistelrooij
UD Zorgethiek


Dr. Froukje Pitstra
UD Historisch onderzoek en de geschiedenis van (goed) ouder wordenl


Dr. Martien Schreurs

UD in de filosofie en de geschiedenis van het humanisme

Dr. Carmen Schuhmann
UD Praktische humanistiek 


Dr. Wike Seekles

UD 'Psychologische en humanistische aspecten van existentiële begeleiding op humanistische grondslag


Dr. Vincent Stolk

UD Educatie


Dr. Fernando Suárez-Müller
UD Sociale en Politieke Theorie

Dr. Caroline Suransky
UD Humanistiek in een interculturele en mondialiserende samenleving


Dr. Wander van der Vaart
UHD Onderzoeksmethodologie


Dr. Merel Visse
UD Zorgethiek


Dr. Els van Wijngaarden

UD, leerstoel Zorgethiek


Dr. Joanna Wojtkowiak
UD Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleidingPROMOVENDI EN ONDERZOEKERSDrs. ir. Hielke Bosma

Onderzoeker vormen en praktijken van alledaagse zingeving en hun existentiële dimensie


Dr. Femmianne Bredewold

Onderzoeker leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector


Drs. Jolanda van Dijke

Promovenda leerstoel Humanisme en filosofie


Dr. Egmond

Onderzoeker


Drs. Anne Helms

Junior-onderzoeker


Drs. Vicky Holsgens

Promovenda leerstoel Globalisering- en Dialoogstudies

Drs. Bert Gasenbeek
Onderzoeker geschiedenis en systematiek van het humanisme

Dr. Nancy Jouwe
Onderzoeker in onderzoeksproject Narratives of Injustice


Drs. Renske van Lierop

Promovendus leerstoel Globalisering- en Dialoogstudies


Drs. Joke van Nieuw Amerongen-Meeuse

Promovendus


Drs. Jante Schmidt

Promovenda leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector


Dr. Loes Verplanke

Onderzoeker leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector