Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Wike Seekles

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2017

Artikel in tijdschrift

2016

Artikel in tijdschrift

2015

Artikel in tijdschrift

2014

Rapport - extern rapport

  • Seekles, W., Molewijk, B. & Widdershoven, G.A.M. (2014). Zicht en grip op ethische dilemma’s rondom toezicht. Een pilotstudy naar de inzet van moreel beraad bij de IGZ. (extern rapport). Amsterdam: Vumc