Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Joachim Duyndam

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.
Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


 

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2019). De fenomenologie van René Girard. Tijdschrift voor Filosofie, 81 (2), 233-253. doi: 10.2143/TVF.81.2.3286766
 • Duyndam, J. (2019). Filosofie in een interdisciplinaire context: de Universiteit voor Humanistiek. Tijdschrift voor Filosofie, 81 (2), 223-232. doi: 10.2143/TVF.81.2.3286765
 • Duyndam, J. (2019). Het humanisme ten einde? Tijdschrift voor Theologie, 59 (1), 53-63. doi: 10.2143/TvT.59.1.3285794
 • Rooijen, M. van, Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., Wyver, S. & Duyndam, J. (2019). Professional attitudes towards children’s risk-taking in play: insights into influencing factors in Dutch contexts. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. doi: 10.1080/14729679.2019.1568893

Boek

 • Poorthuis, M.J.H.M. & Duyndam, J. (2019). Einde van de politiek? Over populisme, democratie en staatsgeweld. Budel: Damon

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. & Dongen, W. van (2019). Een humanisitische visie op kinderrechten. In J.H. de Graaf (Ed.), Kind en recht in filosofie, levensbeschouwing en verhalen (pp. 265-282). Antwerpen-Apeldoorn: Garant
 • Duyndam, J. (2019). Het potentieel lichaam van de politiek. Over emocratie, mediacratie en populisme. In M.J.H.M. Poorthuis & J. Duyndam (Eds.), Einde van de politiek? Over populisme, democratie en staatsgeweld (pp. 23-37). Budel: Damon

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. (Ed.). (2019) Tijdschrift voor Filosofie, 81(2).

2018

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - abstract

 • Duyndam, J. & Pruchno, R. (2018). Social Isolation and Resilience. In - Vol. 2. Innovation in Aging (pp. 25-25)
 • Duyndam, J. (2018). Uniqueness and Resilience. In - Vol. 2. Innovation in Aging (pp. 26-26)

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2018) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 23 (2018).

2017

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2017). Drie betekenissen van gelaat. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 22, 37-41.

Congresbijdrage - abstract

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2017). Resilience Beyond Mimesis. Humanism, Autonomy, and Exemplary Persons. In B.E.J.H. Becking, A.J.A.C.M. Korte & L. van Liere (Eds.), Contesting Religious Identities. Transformations, Disseminations and Mediation (pp. 175-193). Leiden, Boston: Brill

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2017). Humanism as a Positive Outcome of Secularism. In Ph. Zuckerman & J.R. Shook (Eds.), The Oxford Handbook of Secularism (pp. 706-720). Oxford: Oxford University Press

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2017) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 22(2017).

2016

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J., Korte, A.J.A.C.M. & Poorthuis, M.J.H.M. (2016). Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity. In J. Duyndam, A.J.A.C.M. Korte & M.J.H.M. Poorthuis (Eds.), Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity. Fromn Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter Vol. 22. Studies in theology and religion (pp. 3-14). Leiden, Boston: Brill
 • Prevoo, R. & Duyndam, J. (2016). Das Opferthier das nicht vergebens fällt": The Meaning of Sacrifice in Friedrich Hölderlins Der Tod des Empedokles. In J. Duyndam, A.J.A.C.M. Korte & M.J.H.M. Poorthuis (Eds.), Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity. From Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter Studies in theology and religion (pp. 71-88). Leiden, Boston: Brill

Boekredactie

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2016) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, jrg 21(2016).

2015

Artikel in tijdschrift

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2015) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 20.

2014

Artikel in tijdschrift

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. (Ed.). (2014) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 19.

2013

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2013). Hermeneutical Mimesis. In V. Neufeld Redekop & Th. Ryba (Eds.), René Girard and Creative Mimesis (pp. 249-258). Lanham MD: Rowman & Littlefield Publishers

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2013) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 18.

2012

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2012). Humanism, Resilience, and the Hermeneutics of Exemplary Figures. Essays in the Philosophy of Humanism, 20 (2), 3-17.

2011

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2011). Why Nasr Abu Zayd Fascinates Me. In J. Duyndam & R. van Riessen (Eds.), Proceedings of the International Memorial Conference in Honour of Nasr Abu Zayd: How can a Humanistic Approach to Islam Be Realized? Vol. 16. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society (pp. 3-4). Utrecht: Dutch-Flemish Levinas Society

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2011). De sleutel tot vrijheid. Het hermeneutisch karakter van de mimetische theorie. In M. Elias & A. Lascaris (Eds.), Rond de crisis. Reflecties vanuit Girard (pp. 47-59). Almere: Parthenon

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. (Ed.). (2011) Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society.

Inaugurele rede

 • Duyndam, J. (2011). De liefde van Alcestis. Over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing (2011, november 9). Amsterdam: SWP

2010

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2010). Girard’s Anthropology of Addiction. In G. Bottà & M. Härmänmaa (Eds.), Language and the Scientific Imagination. Helsinki: University of Helsinki, Language Centre
 • Duyndam, J. (2010). Empathy and the Potential Body of Imagination. In G. Bottà & M. Härmänmaa (Eds.), Language and the Scientific Imagination.. Helsinki: University of Helsinki, Language Centre
 • Duyndam, J. (2010). Ideals Today between Wishful Thinking and Realism. In H. Frendo (Ed.), The European Mind: Narrative and Identity (pp. 674-680). Malta: Malta University Press

Boekredactie

 • Duyndam, J. & Papastephanou, M. (Ed.). (2010). The European Mind: Narrative and Identity. Malta: University of Malta Press

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2010) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 15(1-2).

2009

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2009). Girard and Levinas, Cain and Abel, Mimesis and the Face. Contagion. Journal of Violence, Mimesis, and Culture, 15/16, 237-248.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2009). Inspiratie door voorbeeldfiguren. Een humanistische visie. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (Humanistics University Press) (pp. 107-119). Amsterdam: Humanistics University Press SWP
 • Duyndam, J. (2009). Sincerely Me. Enjoyment and the Truth of Hedonism. In B. Hofmeyr (Ed.), Radical Passivity. Rethinking Ethical Agency in Levinas (Library of Ethics and Applied Philosophy, 20) (pp. 67-78). Heidelberg: Springer (Springer Science + Business Media)

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2009) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society.

Rapport - intern rapport

2008

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2008). Autonomie en heteronomie: van Kant naar Levinas. Een humanistische visie. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 13 (1/2), 25-41.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2008). De metafysische traditie: Levinas. In A. van Melle & P. van Zilfhout (Eds.), Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek (pp. 125-170). Amsterdam: Uitgeverij Boom i.s.m. Open Universiteit Nederland
 • Duyndam, J. (2008). Empathisch denken. Over zingeving, creativiteit en de ervaring van anderen. In J Duyndam, H Alma & I Maso (Eds.), Deugden van de Humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 35-47). Humanistics University Press

Boekredactie

 • Duyndam, J., Alma, H.A. & Maso, I. (Ed.). (2008). Deugden van de humanistiek: Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht. Utrecht: Humanistic University Press, SWP

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2008) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 13.

2007

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2007). Compassie. In Marcel Becker, Bas van Stokkom, Paul van Tongeren en Jean-Pierre Wils (Ed.), Lexicon van de ethiek (pp. 45-47). Assen: Van Gorcum
 • Duyndam, J. (2007). Vrijgevigheid. In Marcel Becker, Bas van Stokkom, Paul van Tongeren en Jean-Pierre Wils (Ed.), Lexicon van de ethiek (pp. 349-351). Assen: Van Gorcum

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2007) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 12.

2006

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2006). Aanzetten voor een fenomenologische ethiek (deel 1). Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 11, 33-65.
 • Duyndam, J. (2006). E. Levinas. An Online Primary and Secondary Bibliography (1990-2006). The dutch-Flemish Levinas Society's Bibliography.. Available from: http://www.uvh.nl/levinas [01-01-2007].

Hoofdstuk in boek

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2006) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 11.

2005

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. & Oeverbeek, J. (2005). E. Levinas (1906-1995). A Supplementary Primary and Secondary Bibliography (1990-2005). Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 1-2, 5-112.

Hoofdstuk in boek

Boekredactie

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2005) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 10.

2004

Hoofdstuk in boek

Tijdschriftredactie

 • Duyndam, J. & Riessen, R. van (Eds.). (2004) Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 9.

2003

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2003). De waarheid van het hedonisme. Een antwoord aan de asceet en aan de verslaafde. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 1/2, 3-20.
 • Duyndam, J. (2003). Voorwaarden voor vergeving. Een stappenplan. Justitiële Verkenningen, 29 (5), 88-97.

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2003). The Right to Be Protected from Humiliation as a Human Right. In D. Meyer-Dinkgrafe (Ed.), European Culture in a Changing World. Aberystwyth: The University of Wales

Boek

 • Duyndam, J. & Poorthuis, M. (2003). Levinas. (Kopstukken Filosofie). Rotterdam: Lemniscaat

2002

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2002). De 1 november wandeling. Over het ontstaan van een feestelijk ritueel. Tijdschrift voor Liturgie, 2002 (86), 281-294.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2002). Humanisme en Orgaandonatie. In G.A. Wiegers & K.D. Jenner (Eds.), Transplantatie van organen en weefsels. Hoogwaardig technisch ingrijpen in het menselijk lichaam in het licht van godsdienst en levensovertuiging (Leidse Studiën van de Godsdienst, 4) (pp. 19-32). Kampen: Kok
 • Duyndam, J. (2002). Empowerment by Empathy. On Good and Gruesome Empathy. In A. Halsema & D.J. van Houten (Eds.), Empowering Humanity: State of the Art in Humanistics (Humanistics Library) (pp. 139-148). Utrecht: De Tijdstroom

2001

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2001). Excessief geven. Generositeit bij Levinas en anderen. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 6 (1/2), 41-51.
 • Duyndam, J. (2001). Is medeleven goed? Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 93 (1), 16-28.

2000

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2000). De vriendschap van maatjes. Horizontaal. Nieuwsbrief van de Stichting Horizon, 1 (3), 2-3.
 • Duyndam, J. (2000). Navolging en levenskunst. Tijdschrift voor Humanistiek, 1 (2), 28-33.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2000). De gesloten kamer. Over compassie, eenzaamheid en zingeving. In V. Kirkels (Ed.), Chronische zorg, zingeving en zinbeleving (Annalen van het Thijmgenootschap 88-3) (pp. 62-75). Nijmegen: Valkhof Pers
 • Duyndam, J. (2000). Medelijden in het westen. In A.D.M. Elders (Ed.), Humanisme en boeddhisme: een paradoxale vergelijking (pp. 163-185). Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka
 • Duyndam, J. (2000). Narrative Identity and Empathic Citizenship. In Daniel Apollon, Odd Bjorn Fure & Lars Srasand (Eds.), Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the study of European Ideas (ISSEI), 2000. Bergen: University of Bergen
 • Duyndam, J. (2000). Nutteloos en toch zinvol. In Voorlopig. Essays maatschappij en levensbeschouwing (pp. 2-4). ?: ?
 • Duyndam, J. & Kluveld, A.A. (2000). Tabee toean: Over isolement en vergeving, vijftig jaar na de koloniale oorlog van Nederland in Indonesie (1945-1949). In P. van Tongeren (Ed.), Is vergeving mogelijk? Over de mogelijkheden en moeilijkheden van vergeving vooral in verband met oorlogsmisdaden (Cekun boekenreeks 7) (pp. 129-144). Leende: Damon

1999

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1999). De plamoen in de hulpverlening: Over de grenzen van emotionele betrokkenheid. Sociale Interventie, 8 (1), 2-10.
 • Duyndam, J. (1999). Stappen naar vergeving. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 4 (1/2), 3-8.
 • Duyndam, J. (1999). Vergeving en de begeleiding daarbij. Praktische Humanistiek, 8 (3), 114-124.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (1999). Gehoor geven: Het potentieel lichaam van solidariteit. In H.A.M. Manschot & Th. de Wit (Eds.), Solidariteit : Filosofische kritiek, ethiek en politiek (pp. 131-147). Amsterdam: Boom

1998

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (1998). Inleving, zorg en compassie. In Ethische reflectie in gezondheids-en welzijnszorg: Verslagboek 3- Ethiek van de zorg (pp. 47-55)

1997

Dissertatie

 • Duyndam, J. (1997, mei 29). Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar de gemeenschap. UVH Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot & prof. Th. de Boer.

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1997). Denken met anderen: narrativiteit in het socratische gesprek. Praktische Humanistiek, 2, 27-33.
 • Duyndam, J. (1997). Vrienden, tegenpolen en dubbelgangers. Speling, 49 (2), 27-33.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (1997). Compassie geven. In A. Komter (Ed.), Het geschenk: over de verschillende betekenissen van geven (pp. 137-151). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyndam, J. (1997). De pluraliteit van het potentieel lichaan. In Hermeneutiek & Politiek (pp. 33-43). Delft: Eburon
 • Duyndam, J. (1997). Het gevaar van plamoen en de kunst van het geestelijk werk. In A.A.M. Jorna (Ed.), Door eenvoud verbonden: over de theorie en de praktijk van humanistisch geestelijk raadswerk (pp. 89-96). Utrecht: Kwadraat

1996

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1996). De ambivalente vriendschap: Naar aanleiding van De Vriendschap van Connie Palmen. Filosofie & Praktijk, 17 (4), 200-207.
 • Duyndam, J. (1996). De broze, gevaarlijke, moeilijke, dierbare vrijheid. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 2 (2), 23-38.
 • Duyndam, J. (1996). Denken en Geweld. Mededelingen van de Levinas-Studiekring. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society, 2 (2), 46-48.

Boekbespreking

 • Duyndam, J. (1996). Geweld en metafysica: Essay over het denken van Emmanuel Levinas [Bespreking van het boek Essay over het denken van Emmanuel Levinas]. Filosofie & Praktijk, 17(4), 217-218.